Till umu.se

Karta över medicinska fakultetens webbplats

Nedan finns en karta över medicinska fakultetens webbplats, www.medfak.umu.se. Kartan visar förstasidan och alla nivåer som visas på webben nedanför, sammanlagt fyra nivåer i hierarkin. Det betyder att du här kan hitta allt material som syns i vänsternavigationen, men inte dolda sajtnoder eller sajtnoder längre ned i hierarkin än så.

Medicinska fakulteten

  >Utbildning ¬
      Program
      Kurser
      Utbildning på forskarnivå ¬
        Vill du bli doktorand?
        Antagning
        Doktorandhandboken
        Blanketter
        Kurskatalog
        Dokumentation i Ladok
        Rutiner för uppföljning
        Ansvariga vid institutionerna
        Dags att disputera
        Plandokument
      Antagningssiffror
      Externa länkar
      HSV:s utvärderingar 2007
      Internationalisering ¬
        Guide till utlandsstudier
        Kontaktpersoner
        Reserapporter
      Studievägledning

  >Forskning ¬
      Forskningsprojekt
      TUA-projekt
      Pristagare
      Insamlingsstiftelsen
      Forskningens dag ¬
        Forskningens dag 2010
      Avhandlingar
      Licentiatavhandlingar
      Nätverk ¬
        Djurförsök
        Populationsregister
        UCGM
      Spets

  >Samverkan

  >Om fakulteten ¬
      Aktuellt ¬
        Fakultetskalendern
        Nyheter
        Nyhetsarkiv
        Namnnyheter
        Nytt material
      Ledning och kansli
      Organisation ¬
        Organisationskarta
        Fakultetsnämnden
        ADN
        FoN
        FUN
        GUN
        Programråden
        Informationskommittén
        Internationella kommittén
        Jämställdhetsrådet
        Kommittén för etikfrågor
        Övriga kommittéer och organ
        Samverkan ALF/TUA
        Äldre protokoll
      Institutioner och enheter ¬
        Centrumbildningar
      Budget, ekonomi och planer
      Kvalitetsarbete
      Docenter
      Professorer
      Hedersdoktorer
      Söka tjänst hos oss ¬
        Detaljerad handläggningsordning

  >För våra studenter ¬
      Bli studentambassadör
      Externa länkar
      Läkarprogrammet översikt
      Styrdokument

  >För våra anställda ¬
      Interna nyheter ¬
        Nyhetsarkiv
      Aktuella anslag och fonder
      Anslagstavlan
      Blanketter
      Budget och planer
      Handböcker och guider
      MedVetet ¬
        Enkät sommaren 2009
      Personaladministrativ handbok ¬
        Facklig samverkan
        Lönebildning
        T/A-personal
        Tidsbegränsad anställning upphör
        Återanställning efter ålderspension
      Presentationsmaterial
      Regler och policydokument
      Sammanträdestider
      Satsningen klin-preklin

  >Webbkarta


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Lena Åminne
Medicinska fakulteten, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 68 06

Mobil:  070-592 52 28

Kontaktformulär