HeadlineImage

Studier utomlands

Funderar du på eller förbereder du dig för att förlägga en del av dina studier utomlands? Här hittar du fakta och reseberättelser från studenter och lärare som deltagit i olika utbyten.

Det finns många möjligheter för dig att studera under en period vid ett lärosäte i ett annat land. Läs gärna reserapporter från studenter och lärare som har deltagit i utbyten runt om i världen.

"Landet bjuder på det mesta
och det har fått mig att
fascineras, förundras och förargas."

Kajsa Thomson, Kamerun 2012, läkarprogrammet

Det finns avtal med många länder som du kan välja mellan. De är sorterade under respektive utbildningsprogram.

Utbytesstudier

Som utbytesstudent vistas du en termin eller ett läsår vid ett av universitets många partneruniversitet. Du betalar inte studieavgift till det utländska lärosätet och du kan ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning.

Hur är det att åka på utbyte?

Här kan du ta del av studenters och lärares upplevelser och erfarenheter från utbyten.

Läs mer om utbytesstudier

Smittskyddskontroll

Alla utresande studenter måste ta del av de ”basala hygienrutiner” som finns i ”Handbok för hälso- och sjukvård”, upprättat av Västerbottens läns landsting.

Sammanställning av reglerna och intygsblankett:
Smittskydd


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion