Till umu.se

Handbok för utbildning på forskarnivå

Länk till den aktuella versionen av handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten. Innehållet uppdateras fortlöpande. Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

Doktorandhandbok (rev 8 november 2017)
Handbook for doctoral studies (rev 8 November 2017)


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion