Till umu.se

Handbok för utbildning på forskarnivå

Länk till den aktuella versionen av handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten. Innehållet uppdateras fortlöpande. Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

Doktorandhandbok (rev 14 september 2016)

Handbook for doctoral studies (rev 14 September 2016)


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion