Till umu.se

Handbok för utbildning på forskarnivå

Länk till den aktuella versionen av handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten. Innehållet uppdateras fortlöpande. Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

Doktorandhandbok (rev 15 juni 2016)
Handbook for doctoral studies (rev 15 June 2016)


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-06-21

Utskriftsversion