Till umu.se

Handbok för utbildning på forskarnivå

Länk till den aktuella versionen av handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten. Innehållet uppdateras fortlöpande. Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

DoktorandhandbokHandbook for doctoral studies


Sidansvarig: Lena Åminne
2015-10-23

Utskriftsversion