Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Forskarutbildningskurser hösten 2015/Doctoral courses fall 2015

Ansökningsomgången för forskarutbildningskurser hösten 2015 är nu stängd. Sena anmälningar görs direkt till respektive kursadministratör, se kurskatalogen.

The application for doctoral courses in the fall semester 2015 is now closed. If you want to send in a late application, please contact the course administrator. See the course catalouge for contact information.

Kurskatalog/Course catalogue

Resemedel för doktorander för forskningsvistelser

2 typer av resemedel är nu sökbara för doktorander:

Ur Anna Cederbergs Stiftelse

Utlysning

Blankett

Travel funds for doctoral students for research visits

2 different kinds of travel funds are now available for doctoral students:

From the Faculty of Medicine

Announcement

Application

Reviderad doktorandhandbok/revised doctoral handbook

Doktorandhandboken har uppdaterats.
The handbook for doctoral studies has been revised.

DoktorandhandbokHandbook for doctoral studies

Nya ansökningsblanketter/New application forms

Ansökan om antagning (doktorsexamen)Ansökan om antagning (licentiatexamen)Application for admission (PhD)Application for admission (licentiate)

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral curriculum (PhD)General curriculum (licentiate)

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå/Regulations

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRegulations for doctoral studies at Umeå University


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Gunnevi Sundelin
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Fakultetssekretare

Cecilia Elofsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli

Tel:  090-786 57 05

Fax:  090-786 76 60

Kontaktformulär