HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som också är attraktiv på en arbetsmarknad utanför akademin.

Du som är intresserad av utbildning på forskarnivå ska i första hand vända dig till prefekt eller forskare vid den institution där forskning och utbildning bedrivs inom ditt intresseområde. Där får du information om deras forskningsprojekt och möjligheter att ge forskarutbildning.

Forskarutbildningsämnet vid fakulteten är Medicinsk vetenskap, och inom det finns ett 80–tal ämnesinriktningar.

Doktorsexamen

En doktorsexamen omfattar 240 hp motsvarande fyra års heltidsstudier i ett forskarutbildningsämne, inklusive godkända doktorandkurser och en doktorsavhandling.

Antagning till forskarutbildning

För att antas som forskarstuderande krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav som kan variera för olika ämnesinriktningar, samt att du har de förmågor som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

För mer information
Antagning

Lediga doktorandanställningar på Umeå universitet.

Aktuellt just nu/News

Forskarutbildningskurser 2018

Kurskatalog, svenska

Course catalogue, English

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral syllabus (PhD)General syllabus (licentiate)

Nya handböcker för betygsnämnd, opponent samt ordförande vid disputation respektive licentiatseminarium

Instruktion för betygsnämnd vid disputationInstruktion för opponent vid disputationInstruktion för ordförande vid disputation

Instruktion för betygsnämnd vid licentiatseminariumInstruktion för opponent vid licentiatseminariumInstruktion för ordförande vid licentiatseminarium

Instructions for the examining committee at a public defence of a doctoral thesisInstructions for the external reviewer at the public defence of a doctoral thesisInstructions for the chair of the public defence of a doctoral thesis

Instructions for the examining committee at a licentiate seminarInstructions for the external reviewer at a licentiate seminarInstructions for the chair of a licentiate seminar


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Ordförande i RUF - forskarutbildningsansvarig

Simon Tuck
Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM
901 87 Umeå 

Tel:  090-785 44 24

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 71 78

Kontaktformulär