Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral syllabus (PhD)General syllabus (licentiate)

Matriser för måluppfyllelse

Matris för måluppfyllelse (mot doktorsexamen)Matris för måluppfyllelse (mot licentiatexamenBilaga till matriser

Matrix for goal achievement (doctoral degree)Matrix for goal achievement (licentiate degree)Appendix to matrixes

Nya handböcker för betygsnämnd, opponent samt ordförande vid disputation respektive licentiatseminarium

Instruktion för betygsnämnd vid disputationInstruktion för opponent vid disputationInstruktion för ordförande vid disputation

Instruktion för betygsnämnd vid licentiatseminariumInstruktion för opponent vid licentiatseminariumInstruktion för ordförande vid disputation

Instructions for the examining committee at a public defence of a doctoral thesisInstructions for the external reviewer at the public defence of a doctoral thesisInstructions for the chair of the public defence of a doctoral thesis

Instructions for the examining committee at a licentiate seminarInstructions for the external reviewer at a licentiate seminarInstructions for the chair of a licentiate seminar

Kurskatalog för 2016

Kurskatalogen för hela 2016 finns under rubriken Kurskatalog i vänster spalt.

Ansökningsomgången för forskarutbildningskurser våren 2016 är nu stängd. Sena anmälningar görs direkt till respektive kursadministratör (se kurskatalogen).

The application for doctoral courses in the spring semester 2016 is now closed. If you want to send in a late application, please contact the course administrator. See the course catalogue for contact information.

Reviderad doktorandhandbok/revised doctoral handbook

Doktorandhandboken har uppdaterats.                                                   The handbook for doctoral studies has been revised

Handbook for doctoral studies (rev 27 January 2016)

Doktorandhandbok (rev 27 januari 2016)

Seminar on post doctoral research

All doctoral students are invited to participate in a seminar on post doctoral research. Our speakers will share their experience of being a post doc, including how to  find a post doc position and how to get the most out of it.

A light lunch will be offered.

Invited speakers

11.00-11.30 Staffan Berglund, Institutionen för klinisk vetenskap
11.30-12.00 Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.15 Sara Qvarlander, Institutionen för strålningsvetenskaper

Time and place: 15th of december, 2015, between 11.00-14.00

Location: Triple Helix, Liaison Building (Samverkanshuset)

Register by 8th of december, at the latest, to Anna.olson@umu.se

Nya ansökningsblanketter/New application forms

Ansökan om antagning (doktorsexamen)Ansökan om antagning (licentiatexamen)Application for admission (PhD)Application for admission (licentiate)

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå/Regulations

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRegulations for doctoral studies at Umeå University


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 71 78

Kontaktformulär