Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Kurskatalog för 2016

Kurskatalogen för hela 2016 finns under rubriken Kurskatalog i vänster spalt.

Reviderad doktorandhandbok/revised doctoral handbook

Doktorandhandboken har uppdaterats.
The handbook for doctoral studies has been revised

DoktorandhandbokHandbook for doctoral studies

How to write grant applications, 3 ECTS

Course director and administrator Karl-Erik Renhorn
+46 70 242 98 58, karl-erik.renhorn@umu.se
Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health

Date: 23 November to 10 December, 2015
Language: English
Number of participants: 20
Form of teaching: Lectures, 20 hours
Practical training, 10 hours
Knowledge test, presentation of take home assignment

Contents of the course

The course will present course participants with tools to enable them to understand research funding systems; to structure their proposal writing; and to compile high-quality research applications, thus increasing their chances for success. The contents include policy background and rationale for public research funding, the procedures and processes of research funding; preparation and planning of application writing, and language and style. A large part of the course will be devoted to individual and group exercises.

Time plan

Mon 23/11, 13.15 - 15.30
Tue 24/11, 09.00 - 12.00
Wed 25/11, 13.15 - 15.30
Thu 26/11, 09.00 - 12.00
Wed 2/12, 09.00 - 12.00
Thu 3/12, 13.15 - 15.30
Fri 4/12, 13.15 - 15.30
Mon 7/12, 13.15 - 15.30
Tue 8/12, 13.15 - 15.30
Thu 10/12, 09.00 - 12.00

Sista ansökningsdatum: 2015-11-15

Ansökningsformulär: Application form How to write grant applications

Seminar on post doctoral research

All doctoral students are invited to participate in a seminar on post doctoral research. Our speakers will share their experience of being a post doc, including how to  find a post doc position and how to get the most out of it.

A light lunch will be offered.

Invited speakers

11.00-11.30 Staffan Berglund, Institutionen för klinisk vetenskap
11.30-12.00 Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.15 Sara Qvarlander, Institutionen för strålningsvetenskaper

Time and place: 15th of december, 2015, between 11.00-14.00

Location: Triple Helix, Liaison Building (Samverkanshuset)

Register by 8th of december, at the latest, to Anna.olson@umu.se

Forskarutbildningskurser hösten 2015/Doctoral courses fall 2015

Ansökningsomgången för forskarutbildningskurser hösten 2015 är nu stängd. Sena anmälningar görs direkt till respektive kursadministratör, se kurskatalogen.

The application for doctoral courses in the fall semester 2015 is now closed. If you want to send in a late application, please contact the course administrator. See the course catalouge for contact information.

Kurskatalog/Course catalogue

Nya ansökningsblanketter/New application forms

Ansökan om antagning (doktorsexamen)Ansökan om antagning (licentiatexamen)Application for admission (PhD)Application for admission (licentiate)

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral curriculum (PhD)General curriculum (licentiate)

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå/Regulations

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRegulations for doctoral studies at Umeå University


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Gunnevi Sundelin
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Plan 7, förvaltningshuset

Tel:  090-786 71 78

Kontaktformulär