Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Doctoral course: Oral presentation, 1,5 ECTS

The goal of the course is to provide the students with tools and opportunity to develop skills in oral presentation, with focus on oral presentations at conferences. The course includes sessions about rhetorics and body language. We will introduce and work with PowerPoint presentations, presentation using the headline technique and poster presentations do demonstrate and develop an array of presentation skills. The course will be given in English, by UPL, 25 May - 13 June 2016.

Admission requirements: Students admitted to doctoral studies, post-docs etc.

Number of participants: 25

More information
Application deadline: May 15

Application

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral syllabus (PhD)General syllabus (licentiate)

Matriser för måluppfyllelse

Matris för måluppfyllelse (mot doktorsexamen)Matris för måluppfyllelse (mot licentiatexamenBilaga till matriser

Matrix for goal achievement (doctoral degree)Matrix for goal achievement (licentiate degree)Appendix to matrixes

Nya handböcker för betygsnämnd, opponent samt ordförande vid disputation respektive licentiatseminarium

Instruktion för betygsnämnd vid disputationInstruktion för opponent vid disputationInstruktion för ordförande vid disputation

Instruktion för betygsnämnd vid licentiatseminariumInstruktion för opponent vid licentiatseminariumInstruktion för ordförande vid disputation

Instructions for the examining committee at a public defence of a doctoral thesisInstructions for the external reviewer at the public defence of a doctoral thesisInstructions for the chair of the public defence of a doctoral thesis

Instructions for the examining committee at a licentiate seminarInstructions for the external reviewer at a licentiate seminarInstructions for the chair of a licentiate seminar

Reviderad doktorandhandbok/revised doctoral handbook

Doktorandhandboken har uppdaterats.                                                   The handbook for doctoral studies has been revised

Doktorandhandbok (rev 6 maj 2016)

Handbook for doctoral studies (rev 6 May 2016)

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå/Regulations

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRegulations for doctoral studies at Umeå University


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 71 78

Kontaktformulär