Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Kurskatalog 2017

Kurskatalog

Länkar för anmälan till kurser vårterminen 2017 finns under fliken "Kurskatalog" till vänster.

Ansökan Forskningsvistelse/Application Research visit

Medel ur Anna Cederbergs Stiftelse för medicinsk forskning för resa i samband med forskningsvistelse
Travel funds for research visits for doctoral students admitted at the Faculty of Medicine

Research Writing in the Medical Sciences, 5 ECTS, online

The aim of the course is to improve the academic writing of researchers in the medical sciences who have English as an additional language. A primary goal of the course is to familiarize writers with the types of rhetorical organization and argumentative expectations of the IMRD text sections. Another goal of the course is to familiarize participants with the ways syntax and grammatical forms in English perform specific functions in research texts.

The course is developed for graduate students who are in the writing stage of a research project, having already analyzed data. Additionally, this is a class where the students will be writing, not editing what they already have written.

The course will run for 12 weeks in an online format.

Time: week 44 - week 2
Students: 20 (max)
Teacher: Karyn Sandström, Department of Language Studies
Application deadline: 7 october, 2016

Application: http://www.kursadm.upc.umu.se/student/course/apply/RWht16

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå från och med 1 juli 2016

Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral syllabus (PhD)General syllabus (licentiate)

Matriser för måluppfyllelse

Matris för måluppfyllelse (mot doktorsexamen)Matris för måluppfyllelse (mot licentiatexamenBilaga till matriser

Matrix for goal achievement (doctoral degree)Matrix for goal achievement (licentiate degree)Appendix to matrixes

Nya handböcker för betygsnämnd, opponent samt ordförande vid disputation respektive licentiatseminarium

Instruktion för betygsnämnd vid disputationInstruktion för opponent vid disputationInstruktion för ordförande vid disputation

Instruktion för betygsnämnd vid licentiatseminariumInstruktion för opponent vid licentiatseminariumInstruktion för ordförande vid disputation

Instructions for the examining committee at a public defence of a doctoral thesisInstructions for the external reviewer at the public defence of a doctoral thesisInstructions for the chair of the public defence of a doctoral thesis

Instructions for the examining committee at a licentiate seminarInstructions for the external reviewer at a licentiate seminarInstructions for the chair of a licentiate seminar

Doktorandhandbok/Doctoral handbook

Doktorandhandbok (rev 14 september 2016)Handbook for doctoral studies (rev 14 September 2016)


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Ulrich von Pawel-Rammingen
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Gunilla Mårald, fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 71 78

Kontaktformulär