Till umu.se
HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ska ge den studerande bästa tänkbara förutsättningar för att bli en självständig och kritiskt tänkande forskare som är attraktiv på en bred arbetsmarknad.

Aktuellt just nu/News

Reviderad doktorandhandbok/revised doctoral handbook

Doktorandhandboken har uppdaterats.
The handbook for doctoral studies has been revised

DoktorandhandbokHandbook for doctoral studies

Seminar on post doctoral research

All doctoral students are invited to participate in a seminar on post doctoral research. Our speakers will share their experience of being a post doc, including how to  find a post doc position and how to get the most out of it.

A light lunch will be offered.

Invited speakers

11.00-11.30 Staffan Berglund, Institutionen för klinisk vetenskap
11.30-12.00 Sjoerd Wanrooij, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
12.00-12.45 Lunch
12.45-13.15 Sara Qvarlander, Institutionen för strålningsvetenskaper

Time and place: 15th of december, 2015, between 11.00-14.00

Location: Triple Helix, Liaison Building (Samverkanshuset)

Register by 8th of december, at the latest, to Anna.olson@umu.se

Forskarutbildningskurser hösten 2015/Doctoral courses fall 2015

Ansökningsomgången för forskarutbildningskurser hösten 2015 är nu stängd. Sena anmälningar görs direkt till respektive kursadministratör, se kurskatalogen.

The application for doctoral courses in the fall semester 2015 is now closed. If you want to send in a late application, please contact the course administrator. See the course catalouge for contact information.

Kurskatalog/Course catalogue

Nya ansökningsblanketter/New application forms

Ansökan om antagning (doktorsexamen)Ansökan om antagning (licentiatexamen)Application for admission (PhD)Application for admission (licentiate)

Reviderade allmänna studieplaner för medicinsk vetenskap/General curriculum

Allmän studieplan för doktorsexamenAllmän studieplan för licentiatexamenGeneral curriculum (PhD)General curriculum (licentiate)

Reviderat regelverk för utbildning på forskarnivå/Regulations

Regelverk för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitetRegulations for doctoral studies at Umeå University


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-01-30

Utskriftsversion

Ordförande i FUT - forskarutbildningsansvarig

Per-Arne Oldenborg
Institutionen för integrativ medicinsk biologi
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 59 74

Kontaktformulär

Studierektor

Gunnevi Sundelin
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Kontaktformulär

Fakultetssekretare

Cecilia Elofsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli

Tel:  090-786 57 05

Fax:  090-786 76 60

Kontaktformulär