Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Antagningsstatistik

Här finns antagningsstatistik för grundutbildningsprogrammen vid Umeå universitet.

Antagningsstatistik


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär