Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Kurser inom programmet

Kurs Kurskod
Introduktionskurs 3 hp 3MK006
Cellens struktur och funktion 27 hp 3MK008
Organsystemens struktur och funktion 46,5 hp 3BM026
Attack och försvar 13,5 hp 3MB029
Sjukdomslära, symptom och diagnostik 30 hp 3ME074
Klinisk propedeutik 30 hp 3MB022
Klinisk kurs 1 30 hp 3ME084
Klinisk kurs 2 30 hp 3KI004
Klinisk kurs 3 30 hp 3IS007
Klinisk kurs 4 30 hp 3ME073
Examensarbetet 30 hp 3ME076
Klinisk kurs 5 30 hp 3ME072

På Umeå universitets kursplanesök kan du söka kursplan utifrån hela eller delar av kurskoden och/eller kursens benämning.

Till kursplanesök


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär