Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Utlandsstudier

För dig som läser på läkarprogrammet finns en särskild guide med mer detaljerade uppgifter.

Som student på läkarprogrammet kan du läsa vissa kurser/delar av kurser utomlands. Här hittar du information om möjligheter till utlandsstudier på läkarprogrammet, enligt utbildningsplan U2007.

Utbytesavtal för läkarprogrammet 2016

Här finns mer att läsa om utlandsstudier


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär