Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Praktik

Inom den praktiska delen av utbildningen ska studenterna lära sig att under handledning:

  • ge en god vård och tillämpa kurativa, palliativa och förebyggande metoder
  • ansvara för utredning, diagnos och behandling av sjukdom och handikapp, liksom att kunna bibehålla och främja hälsa

För att säkerställa bra kvalitet på den kliniska handledningen flyttar 30 studenter från och med termin 6 till Östersund, Sundsvall och Sunderbyn (10 studenter/ort).


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär