Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Så läser du

Utbildningsplanen U2007 innebär bland annat att du under hela utbildningen möter en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case­metodik och problembaserat lärande, varvat med traditionell undervisning.

Utbildningsplanen innebär bland annat:
• att du under hela utbildningen möter en studerandeaktiverande pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande.
• att utbildningen Bologna-anpassats vilket bland annat innebär att ett självständigt arbete om 30 hp (en termin) görs under termin 10.
• att du genom temat Professionell utveckling försäkras en organiserad träning i såväl konsultations- och undersökningsteknik som i etisk analys, utvecklandet av ett professionellt förhållningssätt och ledarskap.
• att du genom temat Vård utanför sjukhus får kontinuerlig återkoppling till primärvården på samma vårdcentral under hela den kliniska delen av utbildningen.

Fyra utbildningsorter

För att säkerställa bra kvalitet på den kliniska handledningen flyttar 10 studenter från och med termin 6 till vardera Östersund, Sundsvall och Luleå/Sunderbyn och fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning där. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är detsamma för alla studenter, oavsett studieort.

Bedömning av praktiska färdigheter

En av examinationsformerna i läkarprogrammet är OSCE, som används för att mäta praktiska färdigheter och förmågor. OSCE, objective structured clinical examination, är utformat på ett sådant sätt att risken för subjektivitet minimeras och att kvaliteten i bedömningarna är hög.

Rola Mosa, termin 6, sätter EKG på Rasmus Johansson, polisstudent.

OSCE består av 15-17 stationer där studenterna utför olika kliniska moment, som HLR, provtagning, suturering, statustagande, riktad anamnes vid exempelvis bröstsmärtor. Varje moment bedöms under utförandet av en lärare.

Studenter på termin sex, åtta och elva examineras med OSCE.

OSCE började användas på läkarprogrammet höstterminen 2011. För att säkerställa kvaliteten i hanteringen av studenternas resultat infördes terminen därpå ett datasystem. Läraren skriver direkt in resultaten i datasystemet och efter examinationsdagen sammanställs alla resultat.

Studenter läser instruktioner vid stationerna och på en given signal får de gå in.

Umeå universitet var först i landet med att använda ett datorbaserat informationssystem för att dokumentera OSCE.

Studera med elitidrottsavtal

Om du är elitidrottare har du möjlighet att kombinera elitidrott och studier med elitidrottsavtal. Här kan du läsa mer om det.

Karl Dahlgren tog emot Idrottshögskolans utmärkelse "Årets Elitidrottsstudent 2015" för sina framgångar såväl akademiskt som idrottsligt.
Foto: Foto: Kenneth Sandelin


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär