Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Forskning

Under studietiden finns möjligheter att komma i kontakt med forskning och att börja forska. Medicinska fakulteten har exempelvis en forskaraspirantaktivitet som du kan läsa mer om via länken till höger. Där finns också en länk till fakultetens forskningssidor.

Här kan du läsa om Gabriel Högström, hans intresse för forskning började tidigt.

"Det roligaste är att arbeta nära inpå människor"

Gabriel Högström håller på att förverkliga drömmen om att bli läkare, och när det blir långledigt dyker han ner i forskningsstudier. Hans energi och entusiasm är smittsam.

- Att forska är svårt och tidskrävande, men också extremt roligt och utvecklande, säger han.

För Gabriel Högström har alltid läkare varit ett drömyrke. Dels för att det är ett utmanande, stimulerande och krävande yrke, dels för att han vill arbeta för och med människor.

- Jag är lite av en nörd – jag tycker om att kunna och att lista ut saker. Det är kul att bli duktig och behärska ett område. Men jag är också intresserad av människor. Läkaryrket är ett socialt yrke och det roligaste är egentligen att arbeta nära inpå människor. Man blir ödmjuk av det, säger Gabriel.

Framtiden tänker han sig inom onkologin. Gabriel har anhöriga som har drabbats av cancer, så han har sett onkologin från anhörigperspektiv.

- Där finns den bästa kombinationen av varför jag vill bli läkare – mycket forskning och mycket medmänniska.

Studierna går först

Men innan dess har han några års studier varvat med forskning på ledig tid framför sig. Studierna sätter han i första rummet under terminerna.

- Det var svårare än jag trodde, men det handlar mycket om studieteknik och rutin. De första terminerna var tuffa, men sen blev det desto roligare, speciellt när vi kom ut på klinik.

Under de lite längre ledigheterna fokuserar Gabriel på forskningsstudier.

- Jag har utvecklats enormt sedan jag började forska, framför allt får man ett tankesätt som är värdefullt. Man lär sig söka och hitta information, granska källor och att sålla information.

Forskar på ledigheterna

Gabriels första kontakt med forskning skedde redan under gymnasietiden, då han gjorde ett projektarbete om anabola steroider och doping. Forskningen fascinerade honom och han fick blodad tand.

2013 började Gabriel i medicinska fakultetens forskaraspirantaktivitet, där huvuddelen består av projektarbeten kopplade till stipendier. Studenten får arbeta i en forskargrupp på heltid under sommaren och under resten av året ges möjlighet att delta i forskargruppens arbete.

Våren 2014 blev Gabriel antagen som doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Hans forskning rör riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar, speciellt hur träning/kondition i unga år påverkar dessa.

- Vi vet idag att det är bra att vara vältränad när man blir äldre, men vi vet mindre om vilken effekt träning när vi är yngre, har på riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar.

Bidra till förbättringar

Gabriels planer är att slutföra sina studier och därefter disputera. Drömmen är att få vara med och bidra till att spela roll för andra människor, att bidra till förbättringar för patienter.

- Med facit i handen vet jag att jag har valt rätt – jag skulle alltid ha valt detta!

Gabriels råd till dig som är intresserad av forskning

  • Hitta en bra forskargrupp, det är ovärderligt med bra handledare och bra stämning bland dina kollegor.
  • Våga prioritera, forskning kan ta mycket tid och man tjänar i längden på att göra det helhjärtat, speciellt statistik- och skrivdelen.

Namn: Gabriel Högström
Kommer från: Uppvuxen i Karlstad
Bor i Umeå: Ålidhem
Fritidsintressen: Träning och matlagning


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär