Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Behörighet och urval

Läkarprogrammet i Umeå har en särskild antagningsprocess. Behörighetskraven är samma för alla sökande, men platserna fylls från två olika urvalsgrupper – ett vanligt urval och ett alternativt urval. Läkarprogrammet har normalt 110 nybörjarplatser. Det vanliga urvalet står för 67% av platserna och det alternativa urvalet för 33% av platserna.

Behörighet

För att kunna antas till läkarprogrammet måste du ha grundläggande behörighet. Du ska också ha särskild behörighet, vilket innebär att du måste ha lägst betyg 3 eller Godkänd i:

 • Matematik D eller Matematik 4
 • Fysik B eller Fysik 2
 • Kemi B eller Kemi 2
 • Biologi B eller Biologi 2

Annat modersmål än ett nordiskt språk?

Om du har annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska måste du också styrka dina kunskaper i svenska språket. Det gör du med ett intyg på antingen

 • betyg Godkänd på Umeå universitets basutbildning III i svenska, eller
 • betyg Godkänd på Rikstest/TISUS, test i svenska för universitetsstudier, eller
 • betyg Godkänd i kärnämnessvenska (Sv B/Sv2 B) från Komvux.

Urval

Urvalet till utbildningen görs via tre olika grupper. När du ansöker till läkarprogrammet i Umeå är du automatiskt med i Grupp 1, Grupp 2 i det vanliga urvalet och Antagningsgrupp 1 i det alternativa urvalet. Du behöver alltså inte ange någonstans vilken urvalsgrupp du vill söka inom. Du ansöker till alla grupper genom via www.antagning.se.

Om du vill söka inom Antagningsgrupp 2 och 3 i Alternativt urval ansöker du först via antagning.se och kompletterar sedan din ansökan.

Grupp 1 – 34 % av platserna

I den här gruppen antas du utifrån betygskvotsgrupperna. Om du har lika betygsmeriter som någon annan så är det resultatet på högskoleprovet som avgör vem som får platsen.

Grupp 2 – 33 % av platserna

Platserna i den här gruppen går till de med bäst resultat på högskoleprovet.

Grupp 3, Alternativt urval – 33 % av platserna

Platserna i den här gruppen går till ett så kallat alternativt urval. Det alternativa urvalet delas i sin tur in i tre grupper.

Alternativt urval

Det alternativa urvalet delas in i tre antagningsgrupper. I Antagningsgrupp 1 ingår du automatiskt om du har både betyg och högskoleprov. Om du vill söka för Antagningsgrupp 2 och 3 måste du komplettera din ansökan efter att du gjort en vanlig ansökan via antagning.se.

Antagningsgrupp 1 – Gymnasiebetyg och högskoleprov, 27 %

Platserna i antagningsgrupp 1 går till de som söker med gymnasiebetyg och högskoleprov.

Urvalet gör vi utifrån ett Rangordningstal som vi tar fram genom en beräkning:
Rangordningstal = (Högskoleprovsresultat*10)+(Betygssnitt från gymnasiet)

Antagningsgrupp 2 – Doktorsexamen eller motsvarande samt högskoleprov, 3 %

Platserna i antagningsgrupp 2 går till dig som har en svensk doktorsexamen eller motsvarande och ett resultat från högskoleprov. De sökande i gruppen rangordnas efter resultat på högskoleprovet.

Antagningsgrupp 3 – Yrkeslegitimation, 5 års erfarenhet och högskoleprov, 3 %

Platserna i antagningsgrupp 3 går till dig med legitimation som:

 • sjuksköterska
 • sjukgymnast/fysioterapeut
 • arbetsterapeut
 • biomedicinsk analytiker
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • socionomexamen
 • apotekare
 • farmaceut

Du måste även ha 5 års dokumenterad erfarenhet i yrket och ett resultat från högskoleprov. De sökande i gruppen rangordnas efter resultat på högskoleprovet.

Särskild ansökan till Alternativt urval antagningsgrupp 2 och 3

Du ansöker först som vanligt till läkarprogrammet vid Umeå universitet via antagning.se. Efter det skickar du in en anmälan på blanketten om alternativt urval (särskilt urval) direkt till Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Blanketten hittar du högst upp i högerspalten. Fyll i den och skicka den till adressen som du hittar på baksidan av blanketten.

Har du frågor om alternativt urval?

Information om alternativt urval får du av Olov Olsson,
telefon: 090-786 56 38
e-post: olov.olsson@umu.se

Information om det alternativa urvalet ht -16

Cirka 30 platser tilldelas grupp 1 i det alternativa urvalet och därför får endast de cirka 500 högst meriterade meritvärden i den urvalsgruppen (AUI). Övriga har inte meritvärderats i AUI eftersom dessa inte blir aktuella för antagning i den urvalsgruppen.

AUI baseras på betyg och högskoleprov enligt formel ([Högskoleprovsresultat] + [Betygssnitt från gymnasiet/10])*10, max meritvärde är 42,50.


Relaterad information

Anmälan särskilt urval ht - 16

Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär