Till umu.se

Läkarprogrammet, 330 hp Läkarutbildning på fyra studieorter

Här hittar du information om läkarutbildningen vid Umeå universitet, och om studierna vid de fyra studieorterna Umeå, Luleå/Sunderbyn, Sundsvall och Östersund.

Umeå universitet har förlagt senare delen av läkarutbildningen till fyra studieorter. Antalet lärare/lektorer per student är detsamma på alla orter. Umeå universitet har ansvaret för läkarutbildningen på alla studieorterna.

Utbildning på fyra studieorter innebär att 10 studenter flyttar till Östersund, Sundsvall respektive Luleå (30 st sammanlagt) från och med termin 6. 70 studenter är kvar i Umeå.

Studieort Umeå

Termin 1: Cellen
Termin 2: Organen A
Termin 3: Organen B
Termin 4: Sjukdomslära
Termin 5: Kliniska undersökningsmetoder, farmakologi mm

Studieorter Umeå, Östersund, Sundsvall, Luleå

Termin 6: Klinisk kurs 1: medicin
Termin 7: Klinisk kurs 2: kirurgi, anestesi, urologi, malignitet
Termin 8: Klinisk kurs 3: ortopedi, infektion, hud mm
Termin 9: Klinisk kurs 4: psykiatri, neurologi, ÖNH, ögon
Termin 10: Examensarbete                                        
Termin 11: Klinisk kurs 5                                            

Klinisk handledning

Termin 6,7,8,9 och 11 innehåller till stora delar klinisk handledning. Den ges i sjukvården som komplement till teoretisk undervisning.

Teoretisk undervisning

Föreläsningar ges till alla studenter samtidigt via videkonferens. Allt undervisningsmaterial inklusive ”streamade” föreläsningar finns på utbildningsplattformen. Gruppbaserad undervisning inklusive ”case” sker huvudsakligen lokalt av handledare utbildade i casemetodik och är lika för alla studenter.

Övrigt

Cirka 1 vecka/termin är studenter vid de olika studieorterna i Umeå för moment som inte kan genomföras på alla orter.

Alla ämnen finns inte representerade på alla länssjukhus, t.ex. onkologi och neurologi. Delar av dessa moment görs i Umeå eller på annan studieort.

Val av studieort

På termin 4 väljs studieort. Reglerna för valet av studieort och appendix till regelverk val av studieort finns i höger spalt.

Information om val av studieort

Termin 1: Allmän information
Termin 2: Information om de olika studieorterna
Termin 3 och 4: Möjlighet att besöka samtliga studieorter + studiebesök på Norrlands universitetssjukhus
Termin 4: Information om valet samt val


Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär