Till umu.se
Banner Läkarprogrammet Anmäl dig här

Läkarprogrammet, 330 hp

Om programmet

Det är en spännande utbildning med många framtida möjligheter som väntar dig som väljer läkarprogrammet vid Umeå universitet. Du kommer att bygga en stabil beredskap inför läkaryrket som innebär ett livslångt lärande. Det gör du genom att utveckla din förmåga till reflektion och analys av kunskaper och färdigheter och genom personlig utveckling. För dig som är intresserad av forskning finns möjligheter att parallellt med utbildningen prova på att forska och knyta kontakter med forskare.
 

Programtyp: Nybörjarprogram Anmälan och behörighet Utbildningsplan

Så läser du

Utbildningsplanen U2007 innebär bland annat att du under hela utbildningen möter en studerandeaktiv pedagogik, huvudsakligen case-metodik och problembaserat lärande, varvat med traditionell undervisning. För att säkerställa bra kvalitet på den kliniska handledningen flyttar 30 studenter från termin 6 till Östersund, Sundsvall och Sunderbyn (10 studenter/ort).

Läkarutbildning på fyra studieorter innebär att dessa 30 studenter fullgör huvuddelen av sin kliniska utbildning på respektive ort. Medicinska fakulteten vid Umeå universitet är ansvarig för utbildningen och innehållet är detsamma för alla studenter, oavsett studieort.
 

Det här kan du jobba med


Medicinsk vetenskap är oerhört bred, från molekylärbiologi till hur människan fungerar i samhället. Lika mångfacetterade kan arbetsuppgifterna för en läkare vara. Du kan välja en bred kompetens som distriktsläkare eller kanske en smal inriktning vid ett universitetssjukhus.

Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan ägna hela din tid åt forskning, låta den bli en del av ditt yrkesutövande eller välja bort den helt.
 

Läs mer om anmälan och behörighet

Kontaktinformation

Medicinska fakultetens kansli

Webbsida

Kontaktperson:
Studievägledning

Tel: 090-786 50 00

Kontaktformulär