HeadlineImage

Utbildningar vid medicinska fakulteten

Att vilja göra skillnad, att vilja göra en positiv insats för andra människor. Det är antagligen en av de vanligaste, och en av de bästa, anledningarna att studera vid någon av medicinska fakultetens grundutbildningar.

Möjligheterna till det är många. Här finner du mer att välja på än de välkända utbildningarna till sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, tandläkare eller läkare.

Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi ger dig kompetens att leda och utveckla verksamheter inom idrottsrörelsen, kommunal idrotts- och fritidssektor och offentlig sektor. Det förbereder speciellt för arbeten där idrottsmedicinsk kunskap är viktig, exempelvis tränaryrket.

Som tandtekniker tillverkar du tandersättningar av olika material. Det är ett kreativt yrke där känsla för form och färg är nödvändig. Tandteknikernas jobb är att i samarbete med tandläkare ersätta tänder som skadats eller förlorats.

Arbetsterapeuten är något av en ”coach” som tränar och peppar sina klienter till meningsfulla aktiviteter inom boende, fritid, lek, skola och arbete. Arbetstrerapeuten arbetar även med miljöanpassningar och hjälpmedel.

En biomedicinsk analytiker analyserar kroppsvätskor, framför allt blod, för att ge underlag till diagnos av sjukdomar. Det finns även en inriktning mot klinisk fysiologi där du lär dig att sköta medicinsk-teknisk apparatur för diagnostik, exempelvis ultraljud, EKG och lungfunktionsmätning.

Som logopedstudent får du lära dig hur man kan underlätta, utveckla eller återställa människans förmåga att kommunicera efter exempelvis skada eller sjukdom. Logopeden undersöker och bedömer kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika röst-, tal- och språkstörningar samt ger behandling direkt eller indirekt till dem.

Röntgensjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö. Arbetet som röntgensjuksköterska är självständigt och du ansvarar för att undersökningen genomförs på ett tryggt sätt och medverkar till att en säker diagnos kan ställas. Teknikutvecklingen på området är intensiv, och du kommer med all sannolikhet att behöva fortbilda dig i yrket.

Tandvården i dagens samhälle är av hög kvalitet, inte minst därför att stor vikt läggs vid förebyggande åtgärder. Tandhygienisten spelar en ytterst viktig roll i detta sammanhang. Att arbeta som tandhygienist är att arbeta förebyggande och vårdande med människor i alla åldrar.

Du som vill tillhöra sjukvårdens forsknings- och utvecklingsavdelning, som återfinns i sjukvården men kanske framförallt vid universitet och bioteknikföretag, har ett tydligt alternativ i Biomedicinprogrammet.

Läs mer om studentlivet

För att läsa mer om studentlivet i Umeå, rekommenderas att du surfar hit.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Påbyggnadsprogram och fristående kurser

Vid medicinska fakulteten ges en rad påbyggnadsprogram.

Påbyggnadsprogram

Här ges också fristående kurser i flera ämnen. Kurserna kan du läsa utan att vara antagen till något program.

Fristående kurser

Gå direkt till...

Antagningsstatistik

Kontaktinformation

Lena Åminne
Medicinska fakulteten, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 68 06

Mobil:  070-592 52 28

Kontaktformulär