Till umu.se

För våra studenter

Vaccination

Vaccinationsprogrammet gäller dessa utbildningar: Arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, biomedicin, logoped, läkare, röntgensjuksköterska, Fysioterapueut, sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare och tandtekniker.

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar

Forskaraspirantverksamhet

Fakultetens satsning på en treårig forskaraspirantaktivitet syftar till att öka intresset för forskning bland studenter. Är du intresserad av att prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier, kan du läsa mer här.

Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands, antingen inom ett utbytesprogram eller helt på egen hand. Här kan du läsa rapporter från utbytesstudier runt om i världen, om olika utbytesprogam mm.


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-08-24

Utskriftsversion

Vidare horisonter

IFMSA(International Federation of Medical Students' Associations, en internationell paraplyorganisation för medicinska studentkårer)