Till umu.se

Blanketter grundutbildning

Ansökan om studieuppehållAnmälan av studieavbrott

Utlandsstudier

Det finns stora möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands, antingen inom ett utbytesprogram eller helt på egen hand. Här kan du läsa rapporter från utbytesstudier runt om i världen, om olika utbytesprogam mm.


Sidansvarig: Lena Åminne
2014-04-11

Utskriftsversion

Vidare horisonter

IFMSA(International Federation of Medical Students' Associations, en internationell paraplyorganisation för medicinska studentkårer)