För våra studenter

Information om vaccination kan också finnas på programgivande institutions webbsida.

Vaccination krävs innan praktiken

Studenter vid ett antal program ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan praktik/verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i hälso- och sjukvården. Syftet är att motverka smittspridning. Dessa program omfattas:

 • fysioterapeut
 • arbetsterapeut
 • biomedicinsk analytiker
 • biomedicin
 • logoped
 • läkare
 • röntgensjuksköterska
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare
 • tandtekniker

Det är Smittskydd och Vårdhygien vid Västerbottens läns landsting, som ställer kravet på vaccination för studenter inför praktiken. (Dnr FS 3.13-653-15)

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar

Forskaraspirantverksamhet

Fakultetens satsning på en treårig forskaraspirantaktivitet syftar till att öka intresset för forskning bland studenter. Är du intresserad av att prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier, kan du läsa mer här.

Utlandsstudier

Det finns goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands, antingen inom ett utbytesprogram eller helt på egen hand. Här kan du läsa rapporter från utbytesstudier runt om i världen, om olika utbytesprogam mm.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Vidare horisonter

IFMSA(International Federation of Medical Students' Associations, en internationell paraplyorganisation för medicinska studentkårer)