HeadlineImage

Samverkan

De flesta utbildningsrogram vid fakulteten har en omfattande samverkan med kommuner och landsting i Norra sjukvårdsregionen, framförallt via den verksamhetsförlagda utbildningen.

Västerbottens läns landsting och Umeå universitet har ett avtal för samverkan. Avtalet omfattar ALF-, TUA- och VårdSam-områdena.

I arbetet med att nå ut information om fakultetens forskning till allmänheten anordnar fakulteten föreläsningsserien Fika efter en forskare. Fakultetens forskare deltar även i universitets satsning på Vetenskapsluncher (ca 10 föreläsningar per termin av forskare från alla fakulteter. Lokal: Kafe Station i centrala Umeå) och samarbetar med landstinget kring Lärande luncher i Frälsningsarméns lokaler (ca 12 föreläsningar per termin från landstinget och/eller fakulteten).


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Logga in i Alumninät

Logga in

Gå med