Till umu.se

Programrådet för läkarprogrammet (PRL)

Ledamöter

Magnus Hultin, (ordf.) institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Sven Carlsson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Karl-Gunnar Westberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Pontus Karling, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Maria Sandström, institutionen för strålningsvetenskap
Christina Ljungberg, institutionen för kirurgisk och peroperativ vetenskap
Martin Fahlström, institutionen för klinisk vetenskap
Jan Malm, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Ola Winsö, institutionen för kirurgisk och perioperativvetenskap
Liselott Andersson, institutionen för klinisk vetenskap

Utsedda av Medicinska studenkåren

Filip Löfgren
Shiva Torkian
Sara Börjesson

Suppleanter

Vidar Laestadius
Josefine Wede
Jakob Sandberg

Utsedd av Västerbottens läns landsting

vakant

Programdirektör för läkarprogrammet

Katrine Åhlström Riklund

Sekreterare

Peter Forsgren


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-10-23

Utskriftsversion

Kommande sammanträden och protokoll

se Aurora