Till umu.se

Programrådet för läkarprogrammet (PRL)

Ledamöter

Magnus Hultin, (ordf.) institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Sven Carlsson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Karl-Gunnar Westberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Pontus Karling, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Maria Sandström, institutionen för strålningsvetenskap
Christina Ljungberg, institutionen för kirurgisk och peroperativ vetenskap
Martin Fahlström, institutionen för klinisk vetenskap
Jan Malm, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Ola Winsö, institutionen för kirurgisk och perioperativvetenskap
Estelle Naumburg, institutionen för klinisk vetenskap
Kristina Lejon, institutionen för klinisk mikrobiologi

Utsedda av Medicinska studenkåren

Stina Alm
Gustav Almkvist
Erik Back

Suppleanter

Sara Dahlgren
Jesper Andersson
Axel Risinger Liljegren

Utsedd av landstingen i norra regionen

Elisabeth Lindmark, Västerbottens läns landsting

Sekreterare

David Eriksson


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande sammanträden och protokoll

se Aurora