Till umu.se

Programrådet för läkarprogrammet (PRL)

Ledamöter

Magnus Hultin, (ordf.) institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Sven Carlsson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Karl-Gunnar Westberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Pontus Karling, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Maria Sandström, institutionen för strålningsvetenskap
Christina Ljungberg, institutionen för kirurgisk och peroperativ vetenskap
Martin Fahlström, institutionen för klinisk vetenskap
Jan Malm, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap
Ola Winsö, institutionen för kirurgisk och perioperativvetenskap
Liselott Andersson, institutionen för klinisk vetenskap

Utsedda av Medicinska studenkåren

Martin Thureson
Sara Börjesson
Elin Karlin

Suppleanter

Emma Goop
Ylva Jondelius
Jakob Sandberg

Utsedd av landstingen i norra regionen

Ragnberth Helleday, lung- och allergisektionen, medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus

Programdirektör för läkarprogrammet

Katrine Åhlström Riklund

Sekreterare

David Eriksson


Sidansvarig: Lena Åminne
2015-08-28

Utskriftsversion

Kommande sammanträden och protokoll

se Aurora