Till umu.se

Programrådet för läkarprogrammet (PRL)

2012-01-01 t.o.m. 2014-06-30.

Ledamöter

Christina Ljungberg (ordf.), Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Magnus Hultin, (vice ordf.) Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Bo Carlberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Markku Haapamäki, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Erik Johansson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Eva Lundin, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Martin Fahlström, Institutionen för klinisk vetenskap
Ellinor Salander Renberg, Institutionen för klinisk vetenskap
Sven Arne Silfverdal, Institutionen för klinisk vetenskap
Malin Sund, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
K-G Westberg, Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Utsedda av Medicinska studenkåren

Alexandra Tellström
Filip Löfgren
Shiva Torkian

Suppleanter

Martin Thureson
Emma Goop
Sara Börjesson

Utsedd av Västerbottens läns landsting

Ragnberth Helleday

Programdirektör för läkarprogrammet

Katrine Åhlström Riklund

Sekreterare

Peter Forsgren


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-04-08

Utskriftsversion