Till umu.se

Bemanningsplaneringsutskottet (BPU)

Bemanningsplaneringsutskottet (BPU) har fakultetsnämndens uppdrag att ha överblick över lärarbemanningen inom fakulteten (professorer, lektorer och biträdande lektorer).

Utskottet bereder ärenden om anhållan av nyinrättande eller återbesättning av sådana anställningar inför beslut av dekan eller rektor. Utskottet bereder även anhållan om prövning av befordran till professor, inför beslut av rektor.

Bemanningsplaneringsutskottet

Ledamöter perioden 2014-07-01 – 2017-06-30.

Patrik Danielson, ordförande
Diana Berggren
Birgitta Bernspång
Åke Forsberg
Erik Johansson
Katrine Åhlström Riklund
Pernilla Lundberg
Benoni Edin

Umeå medicinska studentkår

Christofer Äng

Sekreterare

Hanna Nilsson


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-09-10

Utskriftsversion

Relaterad information

Handläggningsordningar, sammanträdestider, protokoll med mera:

se Aurora