Organisation

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ. Dess sammansättning gäller från 1 juli 2017.

Dekan: Patrik Danielson
Prodekan: Marie Bixo
Vicedekan för utbildning: Kristina Lejon
Vicedekan för forskning: Anna Arnqvist
Kanslichef: Susanne Fahlgren

Beredningsorganens ansvar och uppgifter listas i delegationsordningen.

Fakultetsnämnden

Bemanningsplaneringsnämnden
Anställnings- och docenturnämnden
Forskningsstrategiska nämnden
- Rådet för utbildning på forskarnivå
Utbildningsstrategiska nämnden
- Rådet för internationalisering av utbildningarna
Internationaliseringsstrategiska kommittén

Informationskommittén

Programråden
- för arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen samt tränarprogrammet (PRAFT)
- för biomedicinprogrammet (PRB)
- för biomedicinsk analytikerprogrammet (PRBMA)
- för masterprogram inom folkhälsovetenskap (PRPH)
- för logopedprogrammet (PRLP)
- för läkarprogrammet (PRL)
- för odontologiska program (PRO)
- för sjuksköterskeutbildning (PRS)

Samrådsorgan med landstinget kring ALF/TUA
- Universitetssjukvårdsstyrelsen
- ALF-kommittén
- TUA-kommittén
- VårdSamkommittén

Kommittén för lika villkor

Etikkommittén

Övriga kommittér och organ
(Fernströmkommittén; Granskningskommittén för Stiftelsen Arnerska fonden; Styrelse för Stiftelsen Mångbergs fond; Stiftelsen Rolf Lindbäcks fond för inflammatoriska sjukdomar; Granskningsnämnden för Konung Gustav V:s 80-årsfond; Arbetsgrupp för regionalisering av läkarprogrammet)


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion