Till umu.se

Ledning

Dekan: Diana Berggren
Prodekan: Patrik Danielson
Vicedekan för utbildning: Birgitta Bernspång
Vicedekan för forskning: Åke Forsberg

Här kan du läsa mer om fakultetens ledning

Kanslichef Marianne Hultmark
IT-ansvarig Larry Fredriksson
Katalogansvarig Kathrine Buhr
Handläggare för lika villkor Carina Johansson

Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-08-22

Utskriftsversion

Kontaktinformation