Till umu.se

Kvalitetsarbete

Under länkarna redovisas de senaste lokala kvalitetssystemen för Medicinska fakulteten och dess institutioner, centrumbildningar och utbildningar.

Medicinska fakultetens kvalitetssystem 2012-2014

Kvalitetssystem vid institutioner och centrumbildningar

Farmakologi och klinisk neurovetenskapFolkhälsa och klinisk medicinIntegrativ medicinsk biologiKirurgisk och perioperativ vetenskapKlinisk mikrobiologiKlinisk vetenskapMedicinsk biovetenskapMedicinsk kemi och biofysikMolekylärbiologi
Odontologi
OmvårdnadSamhällsmedicin och rehabiliteringStrålningsvetenskaper

UCMM

Kvalitetssystem för utbildningar

Arbetstereut- och sjukgymnastikprogrammetBiomedicinprogrammetBiomedicinsk analytikerprogrammetLogopedprogrammetPRL (LÄkarprogrammet, Logopedprogrammet)Odontologiska programMasterprogrammet i folkhälsovetenskap
Programrådet för sjuksköterskeutbildning (PRS)
Sjuksköterskeprogrammet - avancerad nivå (PRSA)

Utbildning på forskarnivå (FUN)


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Susanne Fahlgren
Medicinska fakulteten, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 56 31

Mobil:  072-717 65 06

Kontaktformulär