Medicinska fakultetens institutioner och tillhörande enheter

Institutionerna är administrativa enheter för forskning och undervisning inom respektive område. Lärarna är anställda vid en institution medan utbildningsprogrammen kan engagera lärare från både en och flera institutioner.

Farmakologi och klinisk neurovetenskap

Farmakologi, klinisk farmakologi, klinisk neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi
Prefekt: Stig Jacobsson Stf. prefekt Jan Malm
webbplats - forskningsprojekt

Folkhälsa och klinisk medicin

Allmänmedicin, dermatologi och venereologi, epidemiologi, lungmedicin, medicin, miljömedicin, näringsforskning, reumatologi, yrkesmedicin
Prefekt: Ulf Näslund Stf. prefekt: Bo Carlberg
webbplats - forskningsprojekt

Integrativ medicinsk biologi

Anatomi, fysiologi, histologi med cellbiologi
Prefekt: Per-Arne Oldenborg  Stf. prefekt: Karl-Gunnar Westberg
webbplats - forskningsprojekt

Kirurgisk och perioperativ vetenskap

Anestesiologi, handkirurgi, kirurgi, klinisk fysiologi, ortopedi, plastikkirurgi, urologi och andrologi
Prefekt: Christina Ljungberg Stf. prefekt: Markku Haapamäki
webbplats

Klinisk mikrobiologi

Biomedicinsk laboratorievetenskap, immunologi/immunkemi, infektionssjukdomar, klinisk bakteriologi, klinisk immunologi, virologi
Prefekt: Anders Sjöstedt Stf. prefekt: Mari Norgren
webbplats - forskningsprojekt

Klinisk vetenskap

Barn- och ungdomspsykiatri, logopedi, obstetrik och gynekologi, oftalmiatrik, pediatrik, professionell utveckling, psykiatri, psykoterapi, öron-, näs- och halssjukdomar
Prefekt: Anders Behndig, Stf. prefekt: Fredrik Karlsson
webbplats - forskningsprojekt

Medicinsk biovetenskap

Fysiologisk kemi, klinisk kemi, medicinsk och klinisk genetik, patologi
Prefekt: Magnus Hultdin Stf. prefekt: Monica Holmberg
webbplats - forskningsprojekt

Medicinsk kemi och biofysik

Medicinsk biofysik, medicinsk kemi
Prefekt: Andrei Chabes Stf. prefekt: Sven Carlsson
webbplats - forskningsprojekt

Molekylärbiologi

Cell- och molekylärbiologi, medicinsk mikrobiologi, molekylär genetik, tumörbiologi
Prefekt: Anna Berghard 1:e Stf. prefekt: Matthew Francis 2:a Stf. Prefekt Maria Fällman
webbplats - forskningsprojekt

Odontologi

Cariologi, endodonti, klinisk oral fysiologi, käkkirurgi, odontologisk materialvetenskap, oral cellbiologi, oral diagnostik, oral diagnostisk radiologi, oral mikrobiologi, ortodonti, parodontologi, pedodonti, protetik
Prefekt: Anders Wänman Stf. prefekt: Eva Levring Jäghagen
webbplats - forskningsprojekt

Omvårdnad

Omvårdnadsforskning
Prefekt: Britt-Marie Lindgren, Bitr. prefekt: Margareta Persson, Bitr. prefekt: Birgitta Olofsson
webbplats - forskningsprojekt

Samhällsmedicin och rehabilitering

Arbetsterapi, geriatrik, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, rättsmedicin, fysioterapi
Prefekt: Ann Sörlin Stf. prefekt: Margareta Lindberg
webbplats

Strålningsvetenskaper

Diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik/medicinsk teknik
Prefekt: Tufve Nyholm  Stf. och bitr. prefekt: Mikael Johansson
webbplats - forskningsprojekt


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta