Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Vanligt munsårsvirus ökar risk för demens

[2014-10-13] Infektion med herpes simplexvirus ökar risken för Alzheimers sjukdom. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i två studier i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.

Foto: Erik Lövbom

– Våra resultat visar tydligt att det finns ett samband mellan infektioner av Herpes simplexvirus och risken att utveckla Alzheimers sjukdom. Detta gör att vi också får nya möjligheter att utveckla behandlingsformer för att stoppa sjukdomen, säger Hugo Lövheim, docent vid enheten för geriatrik, Umeå universitet, som är en av forskarna bakom studien. 

Bland demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom den vanligaste. De senaste åren har allt mer forskning pekat på att det finns ett möjligt samband mellan infektion med vanligt herpesvirus, Herpes simplexvirus typ 1, och Alzheimers sjukdom. En majoritet av befolkningen bär på detta virus. Efter en första infektion bär kroppen på viruset hela livet och det kan återaktiveras då och då, och bland annat orsaka typiska munsår. Hypotesen som kopplar samman herpesvirus och Alzheimers sjukdom bygger på att ett försämrat immunförsvar hos äldre skapar möjligheter för viruset att spridas vidare till hjärnan. Där kan det i sin tur starta den process som leder fram till Alzheimers sjukdom.

Nu har bland andra Hugo Lövheim och Fredrik Elgh, professor vid enheten för virologi, bekräftat detta samband i två stora epidemiologiska studier. I den ena studien, som utgår från det så kallade Betulaprojektet, en studie av åldrande, minne och demens, visar forskarna att en reaktiverad herpesinfektion fördubblade risken att insjukna i Alzheimers sjukdom. I denna studie ingick 3 432 personer som följts i 11,3 år i genomsnitt. I en andra studie undersöktes prover donerade till Medicinska Biobanken vid Umeå universitet från 360 personer med Alzheimers sjukdom och lika många matchade personer som inte hade utvecklat demens. Proverna hade tagits i genomsnitt 9,6 år före diagnos. Denna studie påvisade en drygt fördubblad risk att utveckla Alzheimers sjukdom om personen bar på herpesvirus.

– Något som gör denna hypotes väldigt intressant är att herpesinfektion i dag i princip är behandlingsbart med antivirala medel. Därför hoppas vi inom några år kunna starta studier där vi också provar att behandla patienter för att förhindra utveckling av Alzheimers sjukdom, säger Hugo Lövheim.

Läs studierna i Alzheimer’s & Dementia

Reactivated herpes simplex infection increases the risk of Alzheimer's disease

Herpes simplex infection and the risk of Alzheimer's disease – A nested case-control study

För mer upplysningar om studierna, kontakta gärna:

Hugo Lövheim
Telefon: 070-297 94 99
E-post: hugo.lovheim@germed.umu.se

Porträttfoto för nedladdning

Om studierna

Herpes simplex infection and the risk of Alzheimer's disease—A nested case-control study; Alzheimer’s & Dementia; Published Online: October 07, 2014; doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2014.07.157

Reactivated herpes simplex infection increases the risk of Alzheimer's disease; Alzheimer’s & Dementia; 2014 Jul 17. pii: S1552-5260(14)02421-2. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jalz.2014.04.522

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid241326


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär