Pressmeddelanden från Umeå universitet

Välkommen till en eftermiddag om ALS

[2018-05-23] ALS-forskningen i Umeå fyller 25 år. Det markeras med en temadag lördag 26 maj där forskare berättar om det senaste på vetenskapsfronten.

Varje år insjuknar cirka 230 svenskar, varav 8-10 västerbottningar, i Amyotrofisk lateralskleros, ALS. Det finns ännu ingen bot mot sjukdomen, men forskningen går framåt och det finns idag läkemedel som förlänger överlevnaden.

1993 skedde ett genombrott när man kunde identifiera en gen som orsakar en typ av ALS. Samma dag som de rönen publicerades, bildades ALS-forskargruppen i Umeå. Gruppen som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting har idag mer än 20 medarbetare. Man bedriver både forskning om ALS orsaker och andra aspekter av sjukdomen samt genomför experimentella behandlingsstudier med nya läkemedel.

Program för ALS-dagen 26 maj 2018

12.30-13.00      Registrering
13.00-13.10     Inledning: Hur det började vårvintern 1993. Stefan Marklund.
13.10-13.30     Om SOD1: Vad är det? Stefan Marklund.
13.30-13.55     Om ALS 1848 till 1993: lite historik och mycket symtom. Peter Andersen.
13.55-14.15     Genombrottet 1993 i USA och i Umeå. Stefan Marklund.
14.15-14.45     Fika
14.45-15.05     SOD1 aggregat i nervceller. Thomas Brännström.
15.05-15.20     SOD1 aggregat hos patienter med alla typer ALS. Karin Forsberg.
15.20-15.35     Förorsakar SOD1 aggregaten ALS? Thomas Brännström och Ela Bidhendi.
15.35-15.45     Paus
15.45-16.05     Genetikens roll vid ALS: spelar det en roll? Om skyddande gener och ProjectMinE. Peter Andersen och Frida Nordin.
16.05-16.20     Stamceller och ALS: hur långt har vi kommit? Jonathan Gilthorpe.
16.20-16.40     Läkemedel mot ALS: Rilutek från 1995 och senare experimentella läkemedel. Peter Andersen
16.40-17.00     Avslutning och frågor till panelen.

Plats: Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Arrangemanget är gratis, men vi uppskattar föranmälan för att kunna beställa fika.
Alla är välkomna!

För den som inte har möjlighet att följa dagen på plats, kommer den att kunna ses på internet.

Till direktsändningen från ALS-dagen.

Anmälan och kontakt

Erica Stenberg
Telefon: 072-548 74 10
E-post: erica.stenberg@umu.se

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid291805


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär