Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeås sjuksköterskeutbildning godkänd av Högskoleverket

[2008-12-02] Efter att Umeås sjuksköterskeutbildning vid utvärderingen 2006 blivit ifrågasatt av Högskoleverket har nu de åtgärder som vidtagits gjort att examensrätten för utbildningen inte längre är hotad.

Högskoleverket skriver i beslutet om examensrätten:
”De sakkunnigas bedömning är att kvaliteten i utbildningens förutsättningar, genomförande och resultat nu bedöms som tillfredsställande. Högskoleverket instämmer i denna bedömning. Högskoleverket anser därmed att kvalitetskraven för att ge sjuksköterskeexamen är uppfyllda. [...] Högskoleverket finner inte längre anledning att ifrågasätta rätten att utfärda sjuksköterskeexamen vid Umeå universitet.”

Se även Högskoleverkets pressmeddelande om examensrätten för sammanlagt 22 högskoleutbildningar inom vårdområdet
samt beslutet för Umeå universitet på http://www.hsv.se/download/18.5dc5cfca11dd92979c48000909/643-2066-08+umu+sjuksk.pdf

För mer information, kontakta:
Björn Nygren, ordförande i Programrådet för sjuksköterskeutbildningarna på telefon 090-786 98 54, e-post bjorn.nygren@nurs.umu.se.

Lars Lustig, universitetsdirektör vid Umeå universitet på telefon 090-786 97 97, e-post lars.lustig@adm.umu.se.

Redaktör: Bertil Born
Tel: 090-786 60 58

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid15923


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär