Umeåforskare får 34 miljoner till projekt om prostatacancer

[2014-11-07] Pernilla Wikström, vid Institutionen för medicinsk biovetenskap får 34 miljoner kronor av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, för projektet Prediktion och monitorering av aggressiv prostatacancer.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat att tilldela nio rambidrag mellan 30 och 35 miljoner vardera inom utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”. Enligt stiftelsen är forskningsprojekten problemdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att stimulera samarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika typer av vetenskapliga kompetenser, och på så sätt få ny kunskap och nya tillämpningar.

Biomarkörer är substanser som finns i olika halter i kroppen. Om de används för sjukdomsdiagnostik ska de helst visa avvikande nivåer endast för de individer som drabbats av just den sjukdom man vill diagnostisera.

– Eftersom biomarkörer används inom en mängd skilda sjukdomsområden är det vår förhoppning att de projekt vi nu finansierar kan få avgörande betydelse för behandlingen av många sjukdomar, säger SSF:s vd Lars Hultman i ett pressmeddelande.

För mer information om projektet, kontakta gärna:

Pernilla Wikström
Telefon: 090-785 37 52
E-post: pernilla.wikstrom@umu.se

Läs mer om Pernilla Wikströms forskning

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid242280


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär