Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pollenexponering under graviditeten
påverkar barnets risk för tidig astma

[2013-01-02] Om en kvinna utsätt för höga pollenhalter i slutet av en graviditet ökar risken för tidig astma hos barnet, visar en grupp Umeåforskare i en färsk studie.

Ett antal studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan att vara född under pollensäsongen och att löpa ökad risk för allergier. Även om pollensäsongen är årstidsbunden finns stora variationer mellan åren i pollennivåerna. Få studier har närmare undersökt betydelsen av den faktiska pollenhalten i olika tidsfönster före och efter födelsen, men nu publicerar forskare vid enheten för yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet, en sådan studie som omfattar 110 000 graviditeter i Stockholmsområdet.

Forskarna konstaterar att höga halter av pollen under graviditetens sista 12 veckor resulterade i en signifikant ökad risk för att barnet under sitt första levnadsår läggs in på sjukhus med astmaliknande besvär. I analysen justerades för faktorer som mammans rökning och årstid.

Orsakerna till sambandet kan vara flera. Gravida med pollenallergi kan vid hög pollenexponering få allergiska reaktioner och astmabesvär som kan påverka även det ofödda barnets miljö och påverka immunsystemets utveckling. Det är också möjligt att gravida med kraftiga reaktioner på pollen drabbas av komplikationer och ibland föder tidigare än de annars skulle ha gjort, vilket i sig ökar risken för luftvägsproblem hos barnet.

För mer information, kontakta gärna professor Bertil Forsberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,
tel. 090-785 27 51
e-post bertil.forsberg@envmed.umu.se

Referens

Lowe AJ, Olsson D, Bråbäck L, Forsberg B: Pollen exposure in pregnancy and infancy and risk of asthma hospitalisation - a register based cohort study. Allergy Asthma Clin Immunol. 2012 Nov 7;8(1):17. doi: 10.1186/1710-1492-8-17.
Artikel

Redaktör:

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid206497


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär