Nya pengar till forskning om klimat
och sjukdomar i Arktis

[2018-06-29] Projektet CLINF som studerar klimatförändringarnas effekter på infektionssjukdomars utbredning i norr får ytterligare en miljon kronor av Nordforsk.

– De extra medlen kommer väl till pass för att fördjupa samarbetet med våra ryska kollegor avseende kunskap om existerande infrastruktur och övervakningsmetoder samt regionala data om de infektionssjukdomar vi studerar, säger Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och en av ledarna i CLINF.

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) har forskning från Nuuk på Grönland i väster till Jakutsk i Sibirien i öster. Projektets övergripande mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba både djur och människor.

Den snabba uppvärmningen i norr öppnar till exempel för fästingar som bär med sig farliga smittämnen på sin väg norrut. Uppvärmningen kan även frigöra smittämnen som har legat infrusna i permafrosten, som exempelvis av mjältbrand, när för länge sedan smittade och nedgrävda kadaver tinar och smittämnen förs mot markytan.

Nordforsk är Nordiska ministerrådets forskningsorganisation.

För mer information, kontakta gärna

Birgitta Evengård,
Institutionen för klinisk mikrobiologi
Umeå universitet
070-234 98 20
birgitta.evengard@umu.se

CLINF:s pressmeddelande (pdf, engelska)

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid292732


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär