Ny fakultetsnämnd för Medicinska fakulteten

[2017-04-28] Ledamöterna i nya fakultetsnämnden är nu utsedda. Rösträkningen som hölls torsdag den 27 april på kvällen, visade att flest röster hade lagts på valberedningens förslag.

Valdeltagandet var glädjande nog större i detta val än i det förra. Av 432 röstberättigade var det 185 som röstade, och av dessa var det 150 som röstade på valberedningens förslag.

Fakultetsnämnden för perioden juli 2017-30 juni 2021

Ledamöter
Erik Johansson
Malin Sund
Pernilla Lundberg
Ulrich von Pawel-Rammingen
Åsa Hörnsten

Gruppsuppleant
Anders Eklund

Vilande suppleanter
Erik Rosendahl
Christina West

Sedan tidigare har rektor utsett tillträdande dekan Patrik Danielson och tillträdande prodekan Marie Bixo till fakultetsnämndens ordförande respektive vice ordförande. I den nya fakultetsnämnden kommer även Annika Nordin-Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting, samt tre studentrepresentanter att ingå.

Tack till valberedning, kandidater, och alla ni som röstade och de som konkret arbetat med att genomföra valet.

Susanne Fahlgren
Kanslichef

Se även:

Intervju med Patrik Danielson, tillträdande dekan

Intervju med Marie Bixo, tillträdande prodekan

Tillträdande dekans förslag av vicedekan för utbildning respektive forskning

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid282175


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär