Pressmeddelanden från Umeå universitet

Medicinsk forskning i Umeå väl ut i årets VR-tilldelning

[2018-11-08] Umeå är ett av de lärosäten som får störst tilldelning av årets anslag av Vetenskapsrådet för forskning om medicin och hälsa.

Närmare bestämt 85,3 miljoner kronor fördelat på 21 projekt anslår VR till Umeå universitet.

Allra mest får Felipe Cava på Institutionen för molekylärbiologi. 10,5 miljoner får han till projektet Vad reglerar cellväggens homeostas hos bakterier?

Två unga forskare fick etableringsbidrag, Changchun Chen, UCMM, och Barbara Sixt, Molekylärbiologi, får 6 miljoner vardera.

Till Umeå universitets pressmeddelande om VR-tilldeningen 2018.

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid293584


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär