Kampen mot antibiotikaresistensen - ny film av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsen

[2018-03-12] Forskarna från KBC, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) deltog i en ny film om antibiotikaresistens.

Möt Umeås infektionsforskare Felipe Cava, Maria Fällman, Fredrik Almqvist, Elisabeth Sauer-Eriksson och Jörgen Johansson som tillsammans med Birgitta Henriques Normark, MIMS styrelsemedlem från Karolinska institutet, och Dan Andersson, Uppsala universitet, berättar om sin forskning och hur de utvecklar nya antimikrobiella strategier för att bekämpa antibiotikaresistens. 

Deras forskning stöds av Knut och  Alice Wallenbergs Stiftelsen

Filmen publicerades av Knut and Alice Wallenbergs Stiftelsen, 20 februari 2018.

Redaktör: Eva-Maria Diehl
Tel: +46730885731

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid290815


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär