Pressmeddelanden från Umeå universitet

Invigning av länets första undervisningsmottagning

[2017-11-28] Vid Backens hälsocentral öppnar nu på fredag länets första undervisningsmottagning för studenter vid Umeå universitet. Den nya mottagningen, där studenter under handledning ska ta emot egna patienter i en undervisningsvänlig miljö, har skapats i ett samarbete mellan Umeå universitets och Västerbottens läns landsting.

Studenter inom vårdutbildningar är morgondagens medarbetare inom hälso- och sjukvården, och en stor och viktig del av studenternas lärande sker vid praktik. Den nya undervisningsmottagningen ingår i Umeå universitets och VLLs gemensamma satsning på så kallade studentaktiverande handledningsmodeller.

Vid undervisningsmottagningen ges läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter och arbetsterapistudenter en aktiv roll och arbetar tillsammans utifrån patientens behov. De träffar patienten under en hel timme och genomför en noggrann undersökning. Studenterna stämmer sedan av patientmötena med sin handledare, som är en allmänläkare.

NÄR:

Fredagen den 1 december, kl 10-12

Var:

Backens hälsocentral. Den nybyggda mottagningen finns på våningen ovanför hälsocentralen.

För mer information, vänligen kontakta:

Inger Westergren, samordnare för undervisningsmottagning, Västerbottens läns landsting
Telefon: 090-786 4211
E-post: inger.westergren@vll.se

Bild: Distriktsläkaren Thomas Ek och läkarstudenterna Gabriella Svala och Andreas Abrahamsson. Foto: Jan Alfredsson, VLL.

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid288499


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär