Ett nytt KTC i sikte

[2017-06-21] I samband med att verksamheterna i Vårdvetarhuset flyttar till ombyggda lokaler i Biologihuset år 2020, flyttar KTC, kliniskt träningscentrum, till ombyggda lokaler på sjukhusområdet.

Förutom att större lokaler löser dagens trångboddhet är den stora vinsten, säger Kristina Lämås vid Institutionen för omvårdnad, möjligheterna till ett utökat samarbete mellan olika program och med landstinget.

Läs mer i Aurora

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid283591


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär