Till umu.se

Ett nytt KTC i sikte

[2017-06-21] I samband med att verksamheterna i Vårdvetarhuset flyttar till ombyggda lokaler i Biologihuset år 2020, flyttar KTC, kliniskt träningscentrum, till ombyggda lokaler på sjukhusområdet.

Förutom att större lokaler löser dagens trångboddhet är den stora vinsten, säger Kristina Lämås vid Institutionen för omvårdnad, möjligheterna till ett utökat samarbete mellan olika program och med landstinget.

Läs mer i Aurora

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid283591


Presskontakt

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 29 18

Kontaktformulär