Till umu.se

Dagens Medicin: Hon vill se mer forskning om vårdbemötande

[2017-08-07] Dagens Medicin intervjuade nyligen Katarina Hamberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, i samband med att hon fick Friedrich-pris. Katarina berättar om hennes forskning kring vårdbemötande och genusperspektiv inom primärvården.

Läs nyheten

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid284210


Presskontakt

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 29 18

Kontaktformulär