Till umu.se

Dagens Medicin: Cykeltur kopplas till lägre risk för diabetes

[2016-09-16] Paul Franks, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, berättar för Dagens Medicin om ny forskning som visar att daglig cykling (till och från jobbet) i hög grad minskar risken att drabbas av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Läs nyheten

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid273420


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär