Pressmeddelanden från Umeå universitet

Cancerframkallande virus utnyttjar kroppscellers egna tillväxtsmekanismer

[2017-12-13] Resultat från forskning vid Umeå universitet som beskrivs i tidskriften Nature Communications kastar nytt ljus på Epstein-Barr virusets (EBV) cancerframkallande egenskaper. Upptäckta mekanismer, som möjliggör för viruset att stimulera tillväxt av tumörceller, skulle kunna utvecklas till nya metoder för att förhindra EBV-associerad cancer.

Epstein-Barr viruset var det första virus som kunnat förknippas med cancer hos människor. Uppskattningsvis 2-3 procent av all cancer är associerad med EBV. De nya forskningsresultaten visar hur EBV utnyttjar cellernas egna mekanismer för att stimulera celltillväxt, samt hur man kan bryta denna stimulans.

– Det har i över 50 år varit känt att Epstein-Barr viruset kan orsaka cancer. Men eftersom de bakomliggande cellulära mekanismerna för hur viruset påverkar infekterade celler inte varit kända har därför ingen behandling mot EBV-associerad cancer kunnat tas fram. Dessa resultat inger hopp om att nya behandlingsmetoder mot EBV-associerad cancer kommer kunna utvecklas, säger Robin Fåhraeus, som är gästprofessor vid institutionen för Medicinsk Biovetenskap och huvudförfattare av artikeln.

I forskargruppen bakom de aktuella resultaten ingår också Karin Nylander, som är professor i patologi vid Institutionen för medicinsk biovetenskap.

– Det här är jätteviktiga fynd som tydligt visar på de onkogena egenskaperna hos EBV och som dessutom ger utökade behandlingsmöjligheter av sjukdomar associerade till viruset, säger Karin Nylander.

Forskningen har finansierats av bland andra Cancerforskningsfonden Norrland och Cancerfonden.

Länk till artikeln i Nature Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Fåhraeus, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
Telefon: + 33 66 886 39047
E-post: robin.fahraeus@inserm.fr

Karin Nylander, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-785 1591; 070-558 0523
E-post: karin.nylander@umu.se

Om publiceringen:

Nature Communications, artikel: PI3Kδ activates E2F1 synthesis in response to mRNA translation stress. Författare: Sivakumar Vadivel Gnanasundram, Slovénie Pyndiah, Chrysoula Daskalogianni, Kate Armfield, Karin Nylander, Joanna Wilson och Robin Fåhraeus. DOI: 10.1038/S41467-017-02282-W.

Redaktör: Daniel Harju

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid288957


Presskontakt

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, plan 6, Umeå universitet

Tel:  090-786 69 82

Mobil:  070-353 26 48

Kontaktformulär