Till umu.se

8 nya platser på läkarprogrammet 2018

[2017-09-21] Regeringen satsar i höstbudgeten på att bygga ut landets läkarprogram. Umeå universitet får 8 av de 40 nybörjarplatser som inrättas på läkarprogrammen nästa år.

Satsningen sträcker sig fram till år 2023 och innehåller en successiv ökning av antalet läkarstudenter. Antalet studenter totalt på läkarprogrammet vid Umeå universitet kommer att öka från 1082 till 1170 då utbyggnaden är full genomförd.

Läs mer i Aurora

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://www.medfak.umu.se/nyhet//.cid285625


Presskontakt

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 29 18

Kontaktformulär