Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Forskare vid Umeå universitet får 6,4 miljoner

2014-12-19
Gauti Jóhannesson vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, belönas när anrika Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning delar ut ett av landets största forskningsanslag, SSMF:s stor...

Prisad forskning om sömnapné och snarkning

2014-12-19
Marie Marklund, lektor vid institutionen för odontologi, har tilldelats priset ”10th Meier-Ewert Award” för sin forskning kring sömnapné och snarkning. Det är DGZS, German Society of Dental Sleep Medi...

13 miljoner kronor till forskning om bakterier och stressöverlevnad

2014-12-18
Vetenskapsrådet delar ut drygt 13 miljoner kronor till molekylärbiolog Matthew Francis vid Umeå universitet i den särskilda satsningen Rambidrag inom infektion och antibiotika.

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

2014-12-18
Vilken strålbehandling är effektivast vid prostatacancer – stora doser under kort tid eller små doser under längre tid? Detta testas i en studie som initierats och leds av Anders Widmark, professor vi...

Hjärntumörgen identifierad av Umeåforskare

2014-12-16
Ett internationellt forskarlag har för första gången identifierat en gen som kan förklara varför hjärntumörformen gliom, den mest elakartade formen av hjärntumörer, kan drabba två eller flera medlemma...

Barncancerfonden stöder forskning i Umeå

2014-12-16
Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. I Umeå får två forskare - Viveca Lind och Roger Henriksson - ta del av projektanslag på 1,4 miljoner krono...

Ny metod för gångträning efter stroke

2014-12-15
Vetenskapsrådet har anslagit 3 690 000 kronor för utvärdering av ny teknologi för individuellt utformad och intensiv gångträning efter stroke. En del av denna forskning sker vid Umeå universitet.

Tandläkarutbildningen i Umeå håller hög kvalitet

2014-12-15
I TV4-nyheter söndagen 14 december 2014 rapporteras om resultaten av Universitetskanslersämbetets granskning av tandvårdsutbildningarna från februari. Endast 15 av landets 26 tandvårdsutbildningar kla...

Hjärnfonden ger stort Ice Bucket Challenge-anslag till ALS-forskningen i Umeå

2014-12-12
Hjärnfonden delar ut 3 miljoner kronor till ALS-forskningen vid Umeå universitet. Det är ett resultat av de 35 000 SMS-gåvor som kommit via Ice Bucket Challenge.

Klinisk behandlingsforskning vid Umeå universitet får över 18 miljoner

2014-12-10
Vetenskapsrådet har tagit beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning. Två beviljade projekt, som finns vid Umeå universitet, beviljas totalt 18,5 miljoner kronor.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Mattias Grundström Mitz
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Kontaktformulär