Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Finfika för nyfikna

2016-02-09
Häng med på virusjakt i Afrika och få en finfika på köpet! Under våren ordnar Medicinska fakulteten ”Fika efter en forskare”, en populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Café Fika! Du träffar Umeå...

Sociala aktiviteter på nätet viktigt för hälsosamt åldrande

2016-02-08
Meningsfulla och internetbaserade aktiviteter främjar känslan av delaktighet i samhället och är en allt viktigare del i hälsosamt åldrande. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Ellinor Larsso...

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av zikaviruset

2016-02-08
Forskare vid Umeå universitet hjälper till med att utvärdera risken att viruset Zika sprider sig till Europa. Genom att beskriva virusets överföringssäsong och vilka riskområden som finns, samt använd...

30 år av internationalisering

2016-02-04
Enheten för epidemiologi och global hälsa, vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, inledde nyligen sitt 30-årsfirande med föreläsningar i samband med Umeå universitets arrangemang Kunskap...

Problem med tandfyllningsmaterial är ofta stressrelaterade

2016-02-03
Hos patienter som rapporterar att de har symtom relaterade till tandfyllningsmaterial finns en mängd olika faktorer inblandade inklusive odontologiska, medicinska, sociala, och psykologiska. Patienter...

Hög risk för fallolyckor kan vara tidigt tecken på Parkinsons

2016-02-03
Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. En ny kohortstudie vid Umeå universitet visar på ett statistiskt samband där Parkinsonpatienter, upp t...

Fredrik Almqvist i Vetandets värld på Sveriges Radio

2016-02-02
Ur programmet Vetandets värld: "Fredrik Almqvist vid Umeå universitet provar olika sätt att göra livet svårt för bakterierna utan att döda dem - till exempel se till att bakterier vid en urinvägsinfek...

Lärande luncher: Knölar, klavertramp och solsken

2016-02-02
Är solsken farligt? Kan en robot operera cancer och ge strokepatienter rörligheten tillbaka? Om detta, om knölar i halsen, klavertramp i kroppen och hur bloddroppar kan avslöja cancer och reumatism ha...

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

2016-02-02
Den matburna listeriabakterien, som kan infektera människor och orsaka tillfälliga magproblem, är en allvarlig hälsorisk för gravida och personer med nedsatt immunförsvar. I en avhandling vid Umeå uni...

Från Dragonskolan via Umeå universitet till Harvard

2016-02-01
VK publicerade igår två artiklar om Umeåforskaren Johan Skog, som gick biomedicinprogrammet vid Umeå universitet och disputerade 2005, innan han fick en forskartjänst vid Harvard University i USA....

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Åminne
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 2918

Kontaktformulär