Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Konsortium ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zika

2016-10-25
Umeå universitet är en av 25 ledande forsknings- och folkhälsoorganisationer från Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien och Europa som samlats i Recife, Brasilien, för lanseringen av ZikaPLAN (Zika...

Paleolitisk kost minskar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

2016-10-25
Flera studier gjorda vid Umeå universitet visar att paleolitisk kost förbättrar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom som exempelvis övervikt, leverfett, insulinkänslighet, blodfetter och blodtryck. Dett...

SvT: Snart kan Naser rädda liv igen – om han klarar provet

2016-10-21
Ett nytt prov har tagits fram för att nyanlända läkare snabbare ska kunna få använda sina kunskaper i Sverige. På lördag hålls det första provtillfället i landet på Umeå universitet som utvecklat prov...

Behandlingsstrategin aktiv monitorering allt vanligare för prostatacancerpatienter

2016-10-21
Nästan alla män med prostatacancer av ”mycket lågrisk-typ” i Sverige följs med aktiv monitorering. Det visar en studie från en svensk-amerikansk forskargrupp som publicerats i JAMA Oncology. Pär Statt...

SVT: Snart kan Naser rädda liv igen – om han klarar provet

2016-10-21
Se SVTs nyhetsinslag om det nya kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Umeå universitet erbjuder provet på uppdrag av Socialstyrelsen. Naser, som är en av provdeltagarna, berättar om...

Mödrahälsovårdsregistret bra verktyg men administrativ börda för barnmorskor

2016-10-19
En granskning av det nationella kvalitetsregistret innehållande data på gravida kvinnor, förlossningar och nyfödda barn visar att registerdata håller god kvalitet. Mödrahälsovårdsregistret är ett till...

Tumörers blodförsörjning förklarar begränsningar i cancerläkemedel

2016-10-19
En ny studie som undersökt hur metastaserade tumörceller säkerställer sin blodtillförsel vid tillväxt visar att hälften bildar egna kärlsystem medan den andra hälften utnyttjar befintliga kärlstruktur...

Forskare har upptäckt nytt sätt att angripa magsårsbakterie

2016-10-18
En grupp forskare, där Alexej Schmidt vid Umeå universitet ingår, har upptäckt ett potentiellt nytt sätt att förhindra och behandla Helicobacter pylori-infektion och dess sekundära komplikationer såso...

Låg inkomst lika dödligt som rökning efter stroke

2016-10-18
Universitetsutbildade och personer med hög inkomst har större chans att överleva perioden efter en stroke än personer med låg lön och låg utbildning. Under den akuta strokefasen är skillnaden i överle...

Tjugotre enheter tilldelas status som universitetssjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen

2016-10-13
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse har efter ett ansökningsförfarande och en noggrann utredning, inklusive extern sakkunniggranskning, beslutat att ge 23 akademiska sjukvårdsenheter i norra sjukv...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Åminne
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 29 18

Kontaktformulär