Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Värmeböljor ökar antalet dödsfall

2014-07-21
SMHI meddelar att maxtemperaturer på minst 26 grader kommer att nås på många håll i landet under kommande vecka. Forskare vid Umeå universitet har tidigare visat att dödligheten ökar påtagligt om mede...

Allt vanligare med aktiv monitorering vid prostatacancer

2014-07-08
Aktiv monitorering vid prostatacancer av lågrisktyp blir allt vanligare. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som har publicerats i tidskriften European Urology.

Ny mekanism förklarar hur magsårsbakterien anpassar sig

2014-07-04
En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i m...

UNT Debatt: Bättre i skolan med test

2014-06-27
Testbaserad inlärning ger mycket effektiva resultat, när den används för lärande – inte för att sätta betyg, skriver Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, på Uppsala Nya Tidnin...

Ellinor Ädelroth: Med rätt att göra skillnad

2014-06-26
Krig, fattigdom och naturkatastrofer. De stora globala utmaningarna kräver mänskliga insatser. Ellinor Ädelroth, numera pensionerad professor, är en av de personer som åkt ut i världen och gjort skill...

Emmanuelle Charpentier tilldelas Dr Paul Janssen Award for Biomedical Research

2014-06-24
Emmanuelle Charpentier, gruppledare vid MIMS och gästprofessor vid Umeå Centre for Microbial Research, Umeå universitet, är en av pristagarna till Dr Paul Janssen Award for Biomedical Research 2014. P...

Utlysning: Wallenberg Clinical Scholars (förslag senast 8/8)

2014-06-24
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) har inrättat ett nytt program för att stärka den kliniska forskningen, kallat Wallenberg Clinical Scholars. Programmet pågår under perioden 2014-2018 och var...

Ole Suhr får Läkaresällskapets jubileumspris

2014-06-24
Svenska Läkaresällskapets jubileumspris på 150 000 kronor går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet. Han får priset för sin forskning om familjär amyoloidos med polyneuropati, Skelleftesjukan...

Industrimannen Carl Bennet finansierar medicinsk forskning vid Umeå universitet

2014-06-18
En ny professur i medicinsk teknik och stöd till forskning inom förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, samt thoraxkirurgi vid Umeå universitet. Det blir möjligt tack vare finansiering från industrimannen ...

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

2014-06-18
Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2008-10-21

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Mattias Grundström Mitz
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Kontaktformulär