Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Myggburet Rift Valley feber-virus orsakar missfall

2016-09-30
För första gången har det visats att det myggburna Rift Valley feber-viruset orsakar spontan abort/missfall hos människor. I en studie med febersjuka gravida kvinnor i Sudan var risken att få missfall...

Allergiantikroppar ett potentiellt behandlingsmål för att fördröja utvecklingen av diabetes

2016-09-28
NOD-möss (Non-obese diabetic) som utvecklar diabetes har mycket högre mängder av allergiantikropparna IgE på sina B-celler, samt mer av andra antikroppstyper efter vaccination. En doktorsavhandling vi...

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom vanliga bland patienter med ryggmärgsskador

2016-09-27
Idag lever många patienter med ryggmärgsskador länge men drabbas samtidigt ofta av sekundära hälsokomplikationer. En genomgång av 213 ryggmärgsskadade patienter från Stockholm och norra regionen visar...

Fråga vad du vill i P3: Jag är hjärnforskare

2016-09-27
I lördags gästade Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet, radioprogrammet Fråga vad du vill i P3. Lars berättar om sin minnesforskning och svarar på frågor från lys...

Prostatacancerbehandling kan ges i högre dos per tillfälle och under kortare period

2016-09-27
En skandinavisk studie har undersökt biverkningar från strålbehandling hos män med mellanrisk prostatacancer. Forskare har jämfört biverkningar från hypofraktionerad strålbehandling (7 tillfällen med ...

Upptäckta riskfaktorer för komplikationer vid njur- och njurtransplantatbiopsier

2016-09-26
Njur- och njurtransplantatbiopsier utförs idag för att ställa diagnoser och kontrollera terapieffekter. Trots att det har blivit säkrare att utföra en sådan biopsi finns fortfarande risker för allvarl...

Tolv lärande luncher i höst

2016-09-20
För tionde året i rad anordnar Västerbottens läns landsting, i samarbete med Umeå universitet, föreläsningsserien Lärande luncher. Syftet är att sprida nyheter inom medicinsk forskning och utveckling ...

Träning under menstruationscykelns första halva ger bättre effekt

2016-09-20
Forskning vid Umeå universitet ger nya insikter i när under menstruationscykeln det är fördelaktigt att periodisera sin styrketräning. Resultaten visar att träning som koncentreras under menstruations...

Dagens Medicin: Cykeltur kopplas till lägre risk för diabetes

2016-09-16
Paul Franks, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, berättar för Dagens Medicin om ny forskning som visar att daglig cykling (till och från jobbet) i hög grad minskar risken att...

Utomhusarbetare löper störst risk att dö av hetta

2016-09-15
En epidemiologisk studie har undersökt hälsoeffekterna av extrema temperaturtoppar i 22 byar i Pune, västra Indien. Studien, som ingår i en doktorsavhandling vid Umeå universitet, visar att människor ...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Åminne
2008-10-21

Utskriftsversion