......

 

Nyheter från medicinsk fakultet

Så överlever harpestbakterien i mänskliga celler

2015-04-21
En viss typ av proteinsekretion gör det möjligt för harpestbakterien att förhindra att den avdödas av kroppens värdceller. Det gör i sin tur bakterien kan växa till och bli sjukdomsframkallande, enlig...

Fysioterapeuter från hela världen möts i Singapore

2015-04-20
Den 1–4 maj 2015 samlas bortåt 5 000 fysioterapeuter från hela världen i Singapore för att delta i kongressen WCPT. Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, har som Europas repre...

Får pris för Parkinsonforskning

2015-04-16
Parkinsonfondens Elsa och Inge Anderssons Pris på 100 000 kronor, går 2015 till forskaren Magdalena Eriksson Domelöff som har doktorerat i Umeå. I hennes avhandling har hon visat att de patienter som ...

Umeåforskare en av världens mest inflytelserika

2015-04-16
Emmanuelle Charpentier, professor och verksam vid Molekylär infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet, har av Time Magazine utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer.

SR Klotet: Brister i mätningar av luftföroreningar

2015-04-13
Luftkvaliteteten i Europa har förbättrats de senaste 60 åren, men fortfarande överskrids i många fall de nivåer av luftföroreningar som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. Enligt Bertil F...

Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet

2015-04-10
Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk ...

Video från vårens vetenskapsluncher

2015-04-08
Vetenskapsluncherna som arrangeras av Umeå universitets fakultetskommunikatörer har under våren varit uppskattade och välbesökta. Nytt för i år har varit att de filmats och sänts direkt på webben. Där...

Skickliga lärare meriteras i karriärsystemets första utlysning

2015-04-08
Sedan 2013 är det möjligt för lärare vid Umeå universitet att ansöka om inplacering i det pedagogiska meriteringssystemet. Målet med modellen är att lyfta fram och belöna skickliga lärare och stimuler...

Stroke kan fördubbla risken för självmordsförsök

2015-04-08
Strokepatienter har upp till en fördubblad risk att genomföra självmord jämfört med den övriga befolkningen och risken för självmordsförsök är störst de första två åren efter sjukdomsdebut. Det visar ...

Dagens Nyheter: ”Forskningsgenombrottet som Sverige slarvade bort”

2015-04-02
Forskaren Emmanuelle Charpentiers nya rön kan bidra till att bota genetiska sjukdomar. Men upptäckten som gjordes i Sverige fick inget genomslag här. Nu måste vi bli bättre på att omsätta ledande fors...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2008-10-21

Utskriftsversion