Nyheter från medicinsk fakultet

Arbetsterapeututbildning i Umeå fyller halvsekel

2018-09-19
I år är det 50 år sedan de första arbetsterapeuterna utbildades i Umeå. Därmed har Umeå haft utbildning under halva den tid som arbetsterapeut har funnits i världen som eget yrke.

Charpentier förlor strid om gensax

2018-09-13
Emanuelle Charpentier, hedersdoktor och tidigare forskare vid Umeå universitet, har förlorat den rättsliga tvisten i USA om vem som har rätt till den så kallade gensaxen. Det var under sin tid i Umeå ...

Fernströmpriset till forskning om bakteriers cellväggar

2018-09-12
2018 års Fernströmpristagare vid Umeå universitet blir Felipe Cava. Hans forskargrupp studerar hur bakterier kan anpassa uppbyggnad av cellväggen till olika värdmiljöer. Det är kunskap som kan få bety...

Nya insikter om förträngning på aortaklaffen

2018-09-06
Patienter som har opererats för förträngning på aortaklaffen i hjärtat och samtidigt har sjukdom i hjärtats kranskärl, har högre koncentration av vissa proteiner i blodet än friska personer. Det visar...

Ny sjukdomsmekanism vid ALS upptäckt

2018-09-04
En mekanism för hur sjukdomen ALS utvecklas har upptäckts vid Umeå universitet. Det handlar om att klumpar av proteiner med en felaktig struktur smittar andra proteiner, som då också får en sjuklig fo...

Europeiskt storanslag till nyrekryterad Umeåforskare

2018-08-30
Europeiska forskningsrådet ger ett ERC Starting Grant på totalt motsvarande 15 miljoner kr till gruppledaren Changchun Chen vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) och Wallenberg centrum för mol...

Illegala vapen och självmord stora problem

2018-08-30
Bland dödliga skottskador utgör självmord den största gruppen i Sverige, följt av mord och dråp. Däremot är dödsolyckor till följd av misstag och vådaskjutningar ovanliga och har dessutom minskat så a...

Västerbottnisk hälsostudie rekryterar familj nummer 2 000

2018-08-29
Hälsoundersökningen Northpop, som lanserades i maj 2016 av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, är en longitudinell studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn. Genom att bjuda ...

Arktisk hälsoforskning i Umeå prisas internationellt

2018-08-15
Jack Hildes-medaljen 2018 tilldelas Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Jens Peder Hart Hansen-priset 2018, går till Laila Daerga som 2017 dis...

Dubbelt så många skrivplatser på kunskapsprov för läkare

2018-08-09
Intresset är stort för kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/EES. Den 13 augusti kl. 09.00 släpps därför 240 extraplatser för det teoretiska delprovet den 8 september. Det innebär att det tot...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion