Till umu.se

Nyheter från medicinsk fakultet

Anställda och studenter vid Medicinska fakulteten engagerar sig för Musikhjälpen

2017-12-15
Vid Medicinska fakulteten har anställda vid institutionerna för Omvårdnad, Folkhälsa och klinisk medicin och Strålningsvetenskaper, och studenter vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliteri...

Unga med självmordsförsök har kraftigt förkortad livslängd

2017-12-14
Personer som vårdats för självmordsförsök eller självskadebeteende har en kraftigt förkortad förväntad medellivslängd och dör ofta av andra orsaker än självmord. Det visar en ny studie från Karolinska...

Umeåforskare experter i nationell utbildning om fallolyckor

2017-12-14
Socialstyrelsen har tagit fram en nationell webbaserad utbildning i syfte att öka kunskapen om och förebygga fallolyckor. Lillemor Lundin-Olsson och Erik Rosendahl, båda professorer i fysioterapi vid ...

Cancerframkallande virus utnyttjar kroppscellers egna tillväxtsmekanismer

2017-12-13
Resultat från forskning vid Umeå universitet som beskrivs i tidskriften Nature Communications kastar nytt ljus på Epstein-Barr virusets (EBV) cancerframkallande egenskaper. Upptäckta mekanismer, som m...

Vetenskapsrådet ger miljonstöd till tre forskningsprojekt vid Umeå universitet

2017-12-12
Tre forskningsprojekt vid Umeå universitet beviljades nyligen totalt ca 6,2 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådets fond för utvecklingsforskning.

Maria Garoff får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling

2017-12-12
Maria Garoff, som är specialist i odontologisk radiologi och som försvarat sin avhandling vid Institutionen för odontologi, har fått pris för sin avhandling som handlar om fynd av karotisförkalkningar...

Anders Waldenström invald i franska akademin för medicin

2017-12-08
Anders Waldenström, som är professor emeritus i kardiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, blev nyligen invald som medlem i franska akademin för medicin, Académie National de Méde...

Virtual reality-metoder kan förbättra strokerehabilitering

2017-12-05
VR-teknik kan användas för att mäta och träna nedsatt kognitiv uppmärksamhet efter stroke. Så kallat spatialt neglekt är ett vanligt och ofta dolt tillstånd med allvarliga konsekvenser för strokepatie...

SVT Västerbotten: Nu ska studenter ta hand om patienter på ny vårdcentral

2017-12-04
SVT var på plats den 1 december när Umeå universitet och Västerbottens läns landsting invigde länets första undervisningsmottagning.

VK Debatt: Lägg inte allt ansvar på primärvården

2017-12-04
"Jag tror att alla som är involverade i behandlingen av typ 2 diabetes, oavsett specialitet, får ta på sig ett ansvar att anpassa behandlingen efter den risk som patienten har." Det skriver Olov Rolan...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion