Mariam Shirdel - yrkes- och miljömedicin

Datum: 2018-04-13
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Samverkanshuset, Triple Helix
Evenemanget vänder sig till: studenter - allmänheten - anställda

Mariam Shirdel: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med titeln: Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare. (Engelsk titel: Measuring occupational dust exposure with a passive sampler.)

Fakultetsopponent: Professor Christer Johansson, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Huvudhandledare: Ingvar Bergdahl

Föreläsare: Mariam Shirdel
Arrangör: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Kontaktperson: Mariam Shirdel
Evenemangstyp: Disputation
Lägg till i din kalender


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta