Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

Oktober 2018

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Disputation Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

26 oktober kl 09.00–12.00

Cahya Utamie Pujilestari - epidemiologi och folkhälsa

Disputation Bukfetma bland äldre i Indonesien: Mönster av ojämlikhet utifrån sociala grupper och kön och dess påverkan på funktionsnedsättning och död


November 2018

2 november kl 09.00–12.00

Jean Paul Semasaka Sengoma - klinisk vetenskap

Disputation Graviditet- och förlossningsrelaterade komplikationer i Rwanda: prevalenser, riskfaktorer och hälsoekonomisk effekt, samt kvinnors upplevelser postpartum.

9 november kl 09.00–12.00

Sara Lundell - fysioterapi

Disputation KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa.

9 november kl 09.00–12.00

Amaia Maquibar Landa - folkhälsa

Disputation Våld i nära relationer mot kvinnor i Spanien: en inblick i institutionens respons.

23 november kl 09.00–12.00

Inger Westborg - oftalmiatrik

Disputation Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen.

23 november kl 09.00–12.00

Ida Linander folkhälsovetenskap

Disputation “Det var som att jag skulle passa in i en kategori” – Personer med transerfarenheter navigerar tillgång till transspecifik vård och hälsa.

30 november kl 09.00–12.00

Cecilia Toppe - pediatrik

Disputation Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes.

30 november kl 09.00–12.00

Agnes Ling - patologi

Disputation Immuncellsinfiltration och prognos vid colorektalcancer.

30 november kl 13.00–16.00

Ewa Lampa - klinisk oral fysiologi

Disputation Smärta och dysfunktion i käk- och nackregionerna efter whiplashtrauma: Ett kort- och långtidsperspektiv.


December 2018

4 december kl 09.00–12.00

Denise Rawcliffe - medicinsk genetik

Disputation Regleringen av felaktig splitsning av ISCU i Linderholms myopati.

6 december kl 13.00–16.00

Anne-Laure Lécrivain - molekylärbiologi

Disputation RNase-medierad posttranskriptionell reglering i Streptococcus pyogenes.

7 december kl 09.00–12.00

Frida Jonsson - folkhälsa

Disputation Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa.

7 december kl 09.00–12.00

Catrine Isehed - parodontologi

Disputation Periimplantit. Behandling och effekter av emalj matrix derivat.

14 december kl 09.00–12.00

Haleluya Moshi - fysioterapi

Disputation Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania - förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen.

18 december kl 13.00–16.00

Eshagh Dorafshan Esfahani - molekylärbiologi

Disputation Metyltransferaset Ash1, histonmetylering, och deras betydelse för Polycomb-medierad repression.

19 december kl 09.00–12.00

Regis Hitimana - folkhälsa

Disputation Att använda hälsoekonomiska utvärderingar för att underlätta evidens-informerat beslutsfattande i resursknappa miljöer. En studie av mödrahälsovård i Rwanda


Mars 2019

29 mars kl 09.00–12.00

Anders Niklasson - öron-näs och halssjukdomar

Disputation Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.

29 mars kl 09.00–12.00

Anders Niklasson - öron-näs- och halssjukdomar

Disputation Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp