Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

Januari 2018

26 januari kl 09.00–12.00

Caroline Blomquist - medicin

Disputation Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma.

26 januari kl 13.00–16.00

Behzad Khoshnood - molekylärbiologi

Disputation Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga.

26 januari kl 13.00–16.00

Mattias Brunström - medicin

Disputation Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer.


Februari 2018

2 februari kl 09.00–12.00

Jing Helmersson - folkhälsa

Disputation Klimatförändring, Dengue och Aedesmyggor - Tidigare trender och framtida scenarier.

2 februari kl 09.00–12.00

Catharina Norberg - omvårdnad

Disputation Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter.

9 februari kl 09.00–12.00

Jonas Johansson - folkhälsovetenskap

Disputation Initiativ för ett hälsosamt åldrande - fall och frakturprediktion.

23 februari kl 09.00–12.00

Josefin Starnberg - pediatrik

Disputation Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt.

23 februari kl 13.00–16.00

Johan Ljungberg - kardiologi

Disputation Hjärt och kärlriskfaktorer vid aortastenos.


Mars 2018

28 mars kl 09.00–12.00

Nitin Gangane - folkhälsa

Disputation Bröstcancer i Indiens landsbygd: En studie om vårdsökande, diagnostik och livskvalitet.


April 2018

13 april kl 09.00–12.00

Mariam Shirdel - yrkes- och miljömedicin

Disputation Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare.

20 april kl 09.00–12.00

Alexander Shayesteh Afsar - dermatologi och venereologi

Disputation Primär hyperidros. Förekomst och påverkan på individen.


Maj 2018

18 maj kl 09.00–12.00

Anandi Rajan - virologi

Disputation Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp