Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

September 2018

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.

14 september kl 09.00–12.00

Johan Bergh - patologi

Disputation Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar.

14 september kl 13.00–15.00

Kristina Juneblad - reumatologi

Disputation Psoriasisartrit: En komplex sjukdom - analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet.

21 september kl 09.00–12.00

Alireza Khatami - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran.

28 september kl 09.00–12.00

Nina Smulter - kirurgi

Disputation Delirium efter hjärtkirurgi: riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader.

28 september kl 13.00–16.00

Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin

Disputation Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.


Oktober 2018

5 oktober kl 09.00–12.00

José Pedro Silva Lopes - medicin

Disputation Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp