Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Evenemangstyp: Disputation

April 2018

27 april kl 09.00–12.00

Pierre de Flon - neurologi

Disputation Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros - en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning.

27 april kl 13.00–16.00

Linda Johansson - reumatologi

Disputation Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit.


Maj 2018

4 maj kl 09.00–12.00

Annica Backman - medicin

Disputation Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige.

9 maj kl 09.00–12.00

Anna Westerlund - epidemiologi och global hälsa

Disputation Implementeringsvetenskapens roll och hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner.

18 maj kl 09.00–12.00

Anandi Rajan - virologi

Disputation Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner.

18 maj kl 09.00–12.00

Moses Tetui - Folkhälsovetenskap

Disputation Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso- och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt

18 maj kl 13.00–16.00

Farhan Shah - anatomi

Disputation Neuromuskulära skador och faryngeal dysfunktion hos snarkare och sömnapnépatienter.

25 maj kl 09.00–12.00

Alicia Edin - klinisk mikrobiologi

Disputation Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni.

25 maj kl 13.00–16.00

Tora Dunås - medicinsk vetenskap

Disputation Blodflödesmätning i cerebrala artärer med 4D-flödes magnetresonanstomografi - en automatisk atlasbaserad metod.

31 maj kl 13.00–16.00

Mahmood Faraz - onkologi

Disputation Undersökningar av leuconrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer.


Juni 2018

1 juni kl 09.00–12.00

Jessica Karlsson - farmakologi

Disputation Endocannabionoid metabolism: reglering och terapeutisk potential.

1 juni kl 09.00–12.00

Lena Granlund - allmänmedicin

Disputation D-vitaminbrist i norra Sverige - en tvärsnittsstudie av en immigrantpopulation på latitud 63°N, inkluderande en öppen delvis randomiserad kontrollerad klinisk studie, studerande effekt av behandling med olika doser av kolecalciferol.

1 juni kl 13.00–16.00

Mattias Pettersson - protetik

Disputation Om frisättning av titan från dentala implantat och det inflammatoriska svaret.

5 juni kl 13.00–16.00

Aziz Bitar - immunologi

Disputation Vibrio Cholerare modulerar tarmmukosans immunförsvar.

7 juni kl 09.00–12.00

Ann Jacobsson - omvårdnad

Disputation Studier om brandmännens hälsa och välbefinnande i arbetet.

8 juni kl 09.00–12.00

Jenny Molin - omvårdnad

Disputation Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv.

8 juni kl 13.00–16.00

Parham Pourbozorgi Langroudi - medicinsk biokemi

Disputation Studier av funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa.


September 2018

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.


Oktober 2018

5 oktober kl 09.00–12.00

José Pedro Silva Lopes - medicin

Disputation Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp