Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

September 2014

2 september kl 12.00–13.00

The interplay between metabolic risk factors and tendinopathy – relevance for athletes and sedentary individuals.

Seminarieserie I vår serie, Advanced seminar at IMB, ger Dr. JAMIE GAIDA ett föredrag. Han är Clinical Assistant Professor, Discipline of Physiotherapy, Faculty of Health Canberra University and Adjunct Research Fellow Department of Physiotherapy Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences Monash University. Vi bjuder på lättare lunch (smörgåsar etc).

2 september kl 13.15–17.00

MAX IV Roadshow at Umeå University

Workshop Scientists from MAX IV Laboratory Lund will visit Umeå University and inform about MAX IV. Researchers in Umeå give short presentations about their research and perspectives.

3 september kl 09.00–12.00

Anders Johansson - fysiologi

Disputation Anpassning av bitbeteende till situation och uppgift.

4 september kl 10.00–15.00

Välkomstmässa för nya studenter

Övrigt Torsdag den 4 september mellan kl. 10 och 15 är du som ny student varmt välkommen till Umeå universitets Välkomstmässa som arrangeras i Universum mitt på campus.

4 september kl 12.00–13.00

Arcum Lunchseminarium

Seminarium Arcum välkomnar till filmseminarium

5 september kl 09.00–12.00

Emmelie Björklund - farmakologi

Disputation Endocannabinoidsystemet: En translationell studie från Achilles tendinos till cyclooxygenase.

10 september kl 15.00–16.30

SQ3R - a character in a sci-fi book or a helpful reading method?

Föreläsning This lecture walks students through a method for reading a chapter in a textbook and covers the importance of keeping a note-taking system.

17 september kl 13.00–16.00

Att skriva rapporter och uppsatser

Föreläsning Råd och tips om hur du skriver akademiska texter - stil, struktur och språk.

17 september kl 15.00–16.30

Reading a research article

Föreläsning This lecture walks students through reading an IMRAD article (briefly addresses source-based articles) and covers the importance of keeping a note-taking system.

18 september kl 09.00–12.00

GDNF och alfa-synuclein vid degeneration av det nigrostriatala systemet

Disputation Forskarstuderande Maria Chermenina försvarar sin avhandling (eng titel: GDNF and alpha-synuclein in nigrostriatal degeneration). Opponent: Professor Guido Nikkhah, Leiter Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Universitätsklinikum, Erlangen, Germany. Huvudhandledare: Professor Ingrid Strömberg.

18 september kl 09.00–12.00

Maria Chermenina - histologi med cellbiologi

Disputation GDNF och alfa-synuclein vid degeneration av det nigrostriatala systemet.

18 september kl 10.00–13.00

Joakim Bjerke - fysioterapi

Disputation Gångmönster och postural kontroll efter total knäartroplastik.

19 september kl 10.00–13.00

Björn Morén - medicinsk kemi

Disputation Caveolae-associerade proteiner och hur dom påverkar dynamiken hos caveolae.

19 september kl 13.00–16.00

Kristin Ahlm - rättsmedicin

Disputation Trafik och drunknings händelser med särskild tonvikt på alkohol och andra droger.

19 september kl 14.00–15.00

Our attempts to repair the dopaminergic nigrostriatal system: a windy road

Seminarieserie Professor Guido Nikkhah, Leiter Stereotaktische und Funktionelle Neurochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Universitätsklinikum Erlangen, Tyskland, håller ett föredrag i seminarieserien med titeln: Our attempts to repair the dopaminergic nigrostriatal system: a windy road.

22 september kl 14.00–19.00

Samisk traditionell läkekonst

Utställning Välkommen till invigningen av utställningen Traditionell samisk läkekonst den 22 september 2014.

24 september kl 13.00–14.30

Referenshanteringssystemet EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

26 september kl 09.00–12.00

Martin R. Schmid - molekylärbiologi

Disputation Toll-medierat cellulärt immunsvar i Drosophila melanogaster.

26 september kl 10.00–12.00

Catarina Fischer Grönlund

Seminarium Att hantera etiska dilemman inom hälso- och sjukvård.

26 september kl 13.00–15.00

Sebastian Mukka, doktorand ortopedi

Seminarium Sebastian Mukka håller mittseminarium med titeln: Behandling av lårbenshalsfrakturer: Metod, kirurgisk snittföring och generaliserbarhet" Lokal: Sundsvalls sjukhus

29 september kl 14.00–16.00

Klinik och biomekanik vid axelproteskirurgi

Seminarium Bakir Kadum, doktorand vid Ortopeden, håller sitt mittseminarium "Klinik och biomekanik vid axelproteskirurgi" Lokal: Sundsvall sjukhus

30 september kl 13.00–16.00

Elisabet Sonntag-Öström - folkhälsovetenskap

Disputation Skog för vila - återhämtning vid utmattningssyndrom.


Oktober 2014

1 oktober kl 13.00–17.00

Write it in your own words!

Workshop Paraphrasing is a skill that many students find to be both confusing and challenging. This workshop is geared towards students who feel they need more help with their paraphrasing skills.

2 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Sanningen ska göra er fria: Vitbok om kyrkan och samerna

Föreläsning Daniel Lindmark, historia, föreläser under rubriken "Sanningen ska göra er fria: Vitbok om kyrkan och samerna"

3 oktober kl 09.00–12.00

Christina Storm Mienna - klinisk oral fysiologi

Disputation Käkfunktionsstörningar bland samiska kvinnor.Perspektiv från en epidemiologisk undersökning med kvantitativ och kvalitativ metod.

7 oktober kl 13.00–16.00

Plugga smart - lär dig mer

Föreläsning För dig som vill förbättra dina studievanor och din studieteknik.

8 oktober kl 15.00–17.00

Academic writing in English

Föreläsning This lecture focuses on writing effective paragraphs, problems with sentences, word choice and proofreading. This lecture does not address: how to write the different sections of a paper, citation style, referencing, paraphrasing.

9 oktober kl 12.00–15.00

Julia Otten - medicin

Seminarium Kostens och träningens verkan på insulinkänslighet.

10 oktober kl 09.00–12.00

Camilla Brorsson - anestesiologi

Disputation Trauma - logistik och stressvar.

10 oktober kl 09.00–12.00

Curt Löfgren - Folkhälsa

Disputation Att skydda utsatta grupper från katastrofala hälso- och sjukvårdsutgifter. Fallet Vietnam

14 oktober kl 13.00–16.00

Effektivare läsning

Föreläsning Hur du kan öka din läshastighet och skaffa dig bra lässtrategier.

15 oktober kl 15.00–17.30

Giving a presentation in English

Föreläsning This lecture focuses on structure, language and techniques used in presentations. This lecture does not cover: instruction in how to use PowerPoint, slide formats, instruction in pronunciation, specific presentation situations.

16 oktober kl 10.00–12.00

Referenshanteringsprogrammet Mendeley

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringsprogrammet Mendeley, ett gratisprogram som är kompatibelt med flera webbläsare och ordbehandlingsprogram.

16 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Blir man frisk av att sjunga i kör?

Föreläsning Blir man frisk av att sjunga i kör?


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2011-08-01

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp