Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

September 2018

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Disputation Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Högre seminarium (inkl lic) Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

21 september kl 09.00–12.00

Alireza Khatami - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran.

21 september kl 14.00–15.00

Study of the lin28-let7 circuit during Axolotl (Ambystoma mexicanum) limb regeneration

Högre seminarium (inkl lic) Alfredo Cruz-Ramirez, Molecular and Developmental Complexity Group, Genómica Avanzada-Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (LANGEBIO), CINVESTAV, Irapuato, Guanajuato, Mexico

21 september kl 14.00

Mimicking cellular membrane functions

Seminarieserie The National and International Seminar Series Autumn 2018 - Speaker Patricia Bassereau, Institut Curie, Paris, France

22 september kl 10.00–16.30

Välmående workshop för att förbereda oss mentalt för klimatförändringar

Workshop Hur man förhåller sig till och bemöter miljöförändringar och den stress de leder till, påverkar hälsa och välmående. Välkommen till en workshop där du lär dig att bygga upp och utveckla metoder för att möta och hantera miljöstressen.

27 september kl 10.00–11.00

Writing science: How to write papers that get cited and proposals that get funded

Föreläsning Grants Office och EMG bjuder in till en spännande timme med professor Joshua Schimel. Han har skrivit över 100 artiklar, varit tidskriftsredaktör, suttit i paneler för olika forskningsråd – och samlat sina erfarenheter i en populär bok med samma titel som dagens föreläsning. Värdefullt för alla forskare, från alla fakulteter, på alla karriärnivåer!

27 september kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Digital inclusion in later life- perspectives on equity in health

28 september kl 09.00–12.00

Nina Smulter - kirurgi

Disputation Delirium efter hjärtkirurgi: riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader.

28 september kl 09.00–12.00

Vincy Eklöf - patologi

Högre seminarium (inkl lic) Faecesmarkörer och mutationer vid diagnos och prognos i colorectal cancer.

28 september kl 13.00–16.00

Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin

Disputation Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.

28 september kl 14.00–15.00

The right move

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Speaker: José R. Penadés, University of Glasgow, UK

29 september kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


Oktober 2018

1 oktober kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

2 oktober–4 oktober

Basic Course in SEM and TEM (1 ECTS) 2-4 October 2018

Kurs/utbildning This course covers fundamental theory and operational principles as well as specimen preparation techniques for scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM).

2 oktober kl 14.00–15.00

How to keep your endosymbiont under control - biogenesis of plastid and mitochondria in the apicomplexan eukaryotic parasites

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Lilach Sheiner, University of Glasgow, UK

4 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Prostatacancer - den odemokratiske dråparen

Övrigt Vetenskapslunch med Katarina Tomic, urologi, om prostatacancer.

5 oktober kl 09.00–12.00

José Pedro Silva Lopes - medicin

Disputation Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.

5 oktober kl 09.00–12.00

Robert Linder

Disputation Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL - epidemiologiska och kliniska aspekter.

5 oktober kl 13.00–16.00

Charlotta Wadsten - kirurgi

Disputation DCIS i bröstet - aspekter på behandling och prognos.

5 oktober kl 13.00–15.00

Nathanael Sirili - Folkhälsa

Disputation Läkarförsörjning i Tanzania efter 1990:s hälsosektorreform

5 oktober kl 14.00–15.00

The ABC-F ribosomal factors participate in bacterial adaptation to environmental stress

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Gregory Böel, Université Paris Diderot, France

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network

11 oktober kl 09.00–12.00

Koushikul Islam - virologi

Disputation Identifiering och utvärdering av antivirala substanser mot Rift Valley fever virus.

11 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Frihet eller hälsa – ett demokratiskt val?

Föreläsning Kalle Grill, Institutionen för idé- och samhällsstudier, föreläser under rubriken: Frihet eller hälsa – ett demokratiskt val?

12 oktober kl 09.00–12.00

Robin Myte - onkologi

Disputation Metabola riskfaktorer och molekylära subtyper av kolorektalcancer.

12 oktober kl 09.00–12.00

Bariq Al-Amiry - ortopedi

Disputation Radiologiska mätningar vid total höftproteskirurgi.

12 oktober kl 14.00–15.00

The role of tumor-associated macrophages in breast cancer

Seminarieserie The National and International Seminar Series 2018 - Speaker: Charlotte Rolny, Karolinska Institutet, Stockholm

16 oktober kl 13.00–14.45

Om Vårdvetenskapens framtid

Seminarium Välkomna till ett öppet seminarium med styrgruppen för Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap (SFO-V), Karolinska institutet

19 oktober kl 09.00–14.00

Ievgen Dzhygyr - molekylärbiologi

Disputation Roll av strukturella element av stringent respons faktor RelA-aktiviering och allosterisk reglering av (p)ppGpp.

19 oktober kl 14.00–15.00

Multidrug resistant pathogens: Myth, reality of the next cell biologists

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: José Bengoechea, Queens University, Belfast, UK

22 oktober kl 11.45–13.00

3D-printing av biomassa - vad är möjligt?

Seminarium Välkommen på en spännande lunchföreläsning: 3D-printing av biomassa - vad är möjligt?

22 oktober kl 13.00–15.00

3D-modellering i SketchUp

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering, funktioner i SketchUp, och avslutas med en workshop där du får bygga en 3D-modell. Denna kurs riktar sig både mot nybörjare och de med lite förkunskap i programmet.

25 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Can we all be Hans Rosling? The experience of the Norrland's Observatory for Equity in Health and Health Care

26 oktober kl 09.00–12.00

Cahya Utamie Pujilestari - Epidemiologi och folkhälsa

Disputation Bukfetma bland äldre i Indonesien: Mönster av ojämlikhet utifrån sociala grupper och kön och dess påverkan på funktionsnedsättning och död

26 oktober kl 14.00–15.00

tRFs and sncRNA pathways in the control of transposable elements and neuronal disorders

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Clément Carré, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

27 oktober kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


November 2018

2 november kl 09.00–12.00

Jean Paul Semasaka Sengoma - klinisk vetenskap

Disputation Graviditetsrelaterade komplikationer i Rwanda: prevalenser, riskfaktorer och hälsoekonomisk effekt, samt kvinnors upplevelser postpartum.

6 november–7 november

KBC Days 2018

Konferens

7 november–8 november

En konferens om digitalisering: Fysisk aktivitet och hälsa 2018

Konferens Välkommen till en konferens som tar ett brett grepp om fysisk aktivitet med inriktning mot digitalisering!

9 november kl 09.00–12.00

Sara Lundell - fysioterapi

Disputation KOL i primärvården. Utforskande av förutsättningar för implementering av evidensbaserade interventioner och eHälsa.

9 november kl 14.00–15.00

Understanding immune responses to mRNA vaccines

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Karin Loré, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

15 november kl 13.00–14.00

Ingeborg Nilsson : ”Don’t want to be all by myself: medskapande processer för social delaktighet bland äldre”.

Seminarium Välkommen till plan 4 och till CEDAR:s seminarium. Denna torsdag gästas vi av professor Ingeborg Nilsson, vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, som kommer hålla ett föredrag med titeln: ”Don’t want to be all by myself: medskapande processer för social delaktighet bland äldre”.

16 november kl 12.30–14.40

Mittseminarium - André Rodrigues Vicente

Seminarium Aniridia-Related Keratopathy – Structural changes and signaling pathways in aniridia patients.

16 november kl 14.00–15.00

Linking single cell behaviours to multicellular patterns in Myxococcus xanthus

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Tâm Mignot, Université Aix-Marseille, Marseille, France

19 november kl 09.00–12.00

Amaia Maquibar Landa - folkhälsa

Disputation Våld i nära relationer mot kvinnor i Spanien: en inblick i institutionens respons.

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

22 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

Föreläsning Hanna Söderlund, Instititionen för språkstudier, föreläser under rubriken: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

23 november kl 09.00–12.00

Inger Westborg - oftalmiatrik

Disputation Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen.

23 november kl 14.00–15.00

Detoxifying symbiosis in pest insects

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018, Speaker: Cornelia Welte, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands

24 november kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!

29 november kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Is there any equity between urban and rural areas?

30 november kl 09.00–12.00

Cecilia Toppe - pediatrik

Disputation Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes.

30 november kl 14.00–15.00

Unravelling Helicobacter pylori strategies to disrupt cell-cell junctions

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Steffen Backert, FAU, Erlangen-Nürnberg, Germany


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

7 december kl 09.00–12.00

Frida Jonsson - folkhälsa

Disputation Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa.

11 december kl 13.15–15.00

11 december kl 14.00–15.00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

14 december kl 09.00–12.00

Haleluya Moshi - fysioterapi

Disputation Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania - förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp