Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

November 2018

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Disputation Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Högre seminarium (inkl lic) Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

16 november kl 09.00–12.00

Frida Bergman - folkhälsa och klinisk medicin

Disputation Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma?

16 november kl 10.30–11.30

Iratxe Perez Urdiales

Seminarium Analysing access of immigrant women to health care services in the Basque Country: A rights to health approach

16 november kl 12.30–14.40

Mittseminarium - André Rodrigues Vicente

Seminarium Aniridia-Related Keratopathy – Structural changes and signaling pathways in aniridia patients.

16 november kl 14.00–15.00

Linking single cell behaviours to multicellular patterns in Myxococcus xanthus

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Tâm Mignot, Université Aix-Marseille, Marseille, France

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

20 november kl 15.15–16.15

Strategies of cell interaction and exploitation of host cell receptors by Helicobacter pylori

Högre seminarium (inkl lic) Rainer Haas, Max von Pettenkofer-Institute, Ludwig Maximilians University, Munich, Germany

21 november kl 11.30–17.00

Bioinformatics Mingle at KBC

Workshop Come and meet your peers with an interest in bioinformatics!

21 november kl 12.00–14.00

Cecilia Johansson - medicin

Seminarium Förmaksflimmer i norra Sverige.

22 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

Föreläsning Hanna Söderlund, Instititionen för språkstudier, föreläser under rubriken: Humor som maktmedel i SVT:s Vinterstudion

23 november kl 09.00–12.00

Inger Westborg - oftalmiatrik

Disputation Säkerhet och effektivitet i gråstarrskirurgiprocessen.

23 november kl 09.00–12.00

Ida Linander folkhälsovetenskap

Disputation “Det var som att jag skulle passa in i en kategori” – Personer med transerfarenheter navigerar tillgång till transspecifik vård och hälsa.

23 november kl 14.00–15.00

Pooled CRISPR/Cas9 genetic screening: methods, applications and an unexpected finding

Seminarieserie National and International Seminar Series - Autumn 2018, Speaker: Bernhard Schmierer, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

24 november kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!

28 november kl 13.00–16.30

Etikseminarium: Research ethics and social media

Seminarium Välkomna till höstens etikseminariun, som har titeln: Research ethics and social media.

29 november kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Is there any equity between urban and rural areas?

30 november kl 09.00–12.00

Cecilia Toppe - pediatrik

Disputation Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes.

30 november kl 09.00–12.00

Agnes Ling - patologi

Disputation Immuncellsinfiltration och prognos vid colorektalcancer.

30 november kl 13.00–16.00

Ewa Lampa - klinisk oral fysiologi

Disputation Smärta och dysfunktion i käk- och nackregionerna efter whiplashtrauma: Ett kort- och långtidsperspektiv.

30 november kl 14.00–15.00

Unravelling Helicobacter pylori strategies to disrupt cell-cell junctions

Seminarieserie The National and International Seminar Series - Autumn 2018; Speaker: Steffen Backert, FAU, Erlangen-Nürnberg, Germany


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

4 december kl 09.00–12.00

Denise Rawcliffe - medicinsk genetik

Disputation Regleringen av felaktig splitsning av ISCU i Linderholms myopati.

6 december kl 12.00–17.00

Öppna forskarmöte

Seminarium Medicinska fakultetens årliga Öppna forskarmöte.

6 december kl 13.00–16.00

Anne-Laure Lécrivain - molekylärbiologi

Disputation RNase-medierad posttranskriptionell reglering i Streptococcus pyogenes.

7 december kl 09.00–12.00

Frida Jonsson - folkhälsa

Disputation Dåtidens närvaro i nutid; en livsloppsstudie i norra Sverige om social determinanters betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa.

7 december kl 09.00–12.00

Catrine Isehed - parodontologi

Disputation Periimplantit. Behandling och effekter av emalj matrix derivat.

7 december kl 13.00–16.00

Annica Bay - omvårdnad

Disputation Att vara fysiskt aktiv som vuxen med medfött hjärtfel.

11 december kl 09.00–14.00

Innovation Day at the Medical Faculty

Seminarium A day focused on how to make commercial use out of academic research findings. Be inspired by successful UmU entrepreneurs.

11 december kl 13.15–15.00

11 december kl 14.00–15.00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

13 december kl 09.00–12.00

Joachim Ögren - medicin

Disputation Allvarlig blödning samt sekundärprevention efter stroke och TIA.

13 december kl 09.00–12.00

Erik Bovinder Ylitalo - patologi

Disputation Molekylär heterogenitet i benmetastaserad prostatacancer.

14 december kl 09.00–12.00

Haleluya Moshi - fysioterapi

Disputation Traumatiska ryggmärgsskador i Tanzania - förekomst, klinisk bild och livssituation för skadade personer i Kilimanjaroregionen.

18 december kl 13.00–16.00

Eshagh Dorafshan Esfahani - molekylärbiologi

Disputation Metyltransferaset Ash1, histonmetylering, och deras betydelse för Polycomb-medierad repression.

19 december kl 09.00–12.00

Regis Hitimana - folkhälsa

Disputation Att använda hälsoekonomiska utvärderingar för att underlätta evidens-informerat beslutsfattande i resursknappa miljöer. En studie av mödrahälsovård i Rwanda

19 december kl 09.00–12.00

Hitimana Regis - folkhälsa

Disputation Hälsoekonomisk utvärdering för evidensinformerat beslutsfattande i resursknappa miljöer. En studie av mödrahälsovård i Rwanda.

21 december kl 09.00–11.00

Torben Wilms - mittseminarium

Seminarium Studies of squamous cell carcinoma of the tongue with focus on virus, ethnicity and tumour immune response.


Januari 2019

23 januari kl 09.00–12.00

Thomas Wieloch, medicinsk kemi och biofysik

Disputation Intramolekylär isotopanalys avslöjar växtekofysiologiska signaler som täcker multipla tidsskalor


Mars 2019

19 mars kl 13.00–15.00

MarjaLisa Byhamre - mittseminarium allmänmedicin

Seminarium Health effects from snus use – cardio-metabolic consequences and risk of premature death.

29 mars kl 09.00–12.00

Anders Niklasson - öron-näs och halssjukdomar

Disputation Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.

29 mars kl 09.00–12.00

Anders Niklasson - öron-näs- och halssjukdomar

Disputation Hammarfraktur. Etiologi, diagnos och behandling.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp