Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Mars 2018

21 mars kl 08.45–14.30

AIMday Framtidens vård och omsorg

Workshop En fråga, en timme, en expertgrupp - det är formatet för AIMday som den här gången handlar om Framtidens vård och omsorg. Anmälan för forskare från alla Umeå universitets forskningsområden öppnar den 30 januari. Varmt välkommen!

22 mars kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?

Föreläsning Universitetslektor Jesper Enbom föreläser under rubriken Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?

22 mars kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

23 mars kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Target protection: An unusual mechanism of antibiotic resistance enters the limelight

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Alexander O’Neill,Leeds University, UK

24 mars kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens tredje tillfälle. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.

28 mars kl 09.00–12.00

Nitin Gangane - folkhälsa

Disputation Bröstcancer i Indiens landsbygd: En studie om vårdsökande, diagnostik och livskvalitet.


April 2018

5 april kl 09.00–10.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

6 april kl 09.00–12.00

Kristina Hörnberg - reumatologi

Disputation Aspekter på fysisk aktivitet vid Rheumatoid artrit. Associationer med inflammation och kardiovaskulära riskfaktorer.

11 april kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

11 april kl 15.00–16.30

Tema eHälsa

Seminarium ”Digitala vårdlandskap” Anna Sofia Lundgren, Professor, Kultur- och medievetenskaper. ”Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?” Anna-Karin Hurtig, Professor, Folkhälsa och klinisk medicin

12 april kl 12.00–13.00

Umeå Arctic Seminar April 2018

Seminarium Arcum invites to a seminar on Thursday, April 12, 12.00-13.00 at Universitetsklubben, Umeå University. Natuschka Lee, researcher at the department of Ecology and Environmental Sciences at Umeå University, will hold a talk on The silent threat to our society and nature – the ongoing decline of insects – what can we do?

12 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

13 april kl 09.00–12.00

Mariam Shirdel - yrkes- och miljömedicin

Disputation Mätning av dammexponering i arbetslivet med en passiv provtagare.

13 april kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Structure/function studies of the chromatin regulator MOZ/KAT6A

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - David Heery, University of Nottingham, UK

16 april kl 09.30–16.00

Inspiration & Innovation - för dig som vill vara med och skapa framtidens vård

Övrigt Inspirationsdag Nyttogörande, Innovation och Entreprenörskap. Lär dig mer om 3D-utskrifter i vården, smarta textilier i medicinska tillämpningar, ny teknik för att utveckla vården, Open Innovation, lyssna till tre innovatörers berättelser, när är en app lösningen? samt PubMed för din omvärldsbevakning. Föreläsningarna livesänds.

17 april kl 10.00–16.00

Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka - WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV

Workshop Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka - WORKSHOP OM ETT FORSKNINGSINITIATIV

17 april kl 14.00–15.00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

19 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

20 april kl 09.00–12.00

Alexander Shayesteh Afshar - dermatologi och venereologi

Disputation Primär hyperidros. Förekomst och påverkan på individen.

20 april kl 09.00–12.00

Lee-Ann Tjon-Kon-Fat - onkologi

Disputation Cirkulerande trombocyter: En ny biomarkörkälla för cancerdiagnostik och behandlingsstratifiering.

21 april kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens sista föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.

23 april–24 april

Introduction to Intellectual property rights (IPR) with focus on patents and research utilization

Kurs/utbildning Welcome to the course "Intellectual property rights (IPR) with focus on patents and research utilization", given by the Swedish Patent and Registration Office! This 2-days course is perfect for PhD students, postdocs and researchers in Life Sciences and Medicine who want know more about intellectual property rights in research

23 april kl 12.10–12.50

Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson

Föreläsning Välkommen till en lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson. Här får du veta vad du kan tänka på som enskild person, vad vi inom universitetet kan göra och hur vi kan arbeta för att förebygga våld, sexuellt våld och trakasserier.

23 april kl 12.10–15.45

Det börjar med mig #metoo – En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson om hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och kränkningar i vardagen

Seminarium Välkommen till en hel eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson, som pratar om hur vi kan förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag, bland studenter och medarbetare. Du får också veta vilka förväntningarna är på män, vilka kopplingar som finns mellan normer och sexualbrott, och hur förändring kan skapas.

26 april kl 08.30–12.00

EndNote - referenshantering

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska.

26 april kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

27 april kl 09.00–12.00

Pierre de Flon - neurologi

Disputation Behandling med den monoklonala antikroppen rituximab vid multipel skleros - en studie baserad på en akademiskt driven klinisk prövning.

27 april kl 13.00–16.00

Linda Johansson - reumatologi

Disputation Faktorer av potentiell betydelse för utvecklingen av reumatoid artrit.

27 april kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Getting bacteria into shape: Regulation of the rod system for cell wall biogenesis

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Thomas Bernhardt, Harvard Medical School, USA


Maj 2018

3 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

4 maj kl 09.00–12.00

Annica Backman - medicin

Disputation Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige.

4 maj kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Lymphocyte cytotoxicity in health and disease

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Yenan Bryceson, Karolinska Institutet, Stockholm

8 maj kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online (på engelska)

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. Obs! Kursen ges på engelska.

9 maj kl 08.30–12.00

Safety & Security Test Arena - Live demo av vertyg: se, prova, fråga experterna!

Övrigt Safety & Security Test Arena välkomnar till en möjlighet att besöka oss och ta del av några av de verktyg som framställts inom projektet. Demonstrationen i Umeå pågår samtidigt som en av projektets större samverkansövningar på Sandö, där polis, räddningstjänst, och ambulanspersonal övar tillsammans.

9 maj kl 09.00–12.00

Anna Westerlund - epidemiologi och global hälsa

Disputation Implementeringsvetenskapens roll och hälso- och sjukvårdens förbättringsarbeten: undersökning av tre komplexa interventioner.

14 maj–16 maj

Course - Cryo-EM sample preparation and data collection at UCEM, KBC

Kurs/utbildning SciLifeLab Course organised at the national Cryo-EM facility at Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM), 14-16 May 2018. Application deadline 15 April.

15 maj kl 08.30–16.30

Theme eHealth Minisymposium

Seminarium eHealth to facilitate activities in old age, in particular physical activity

17 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

18 maj kl 09.00–12.00

Anandi Rajan - virologi

Disputation Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner.

18 maj kl 09.00–12.00

Moses Tetui - Folkhälsovetenskap

Disputation Deltagarbaserade tillvägagångssätt för att stärka lokal managementkapacitet inom hälso- och sjukvården: erfarenheter från Uganda och globalt

18 maj kl 14.00–15.00

Nat and Internat Seminar Series: Antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae: Global concerns and treatment perspectives

Seminarieserie The National and International Seminar Series Spring 2018 - Magnus Unemo, Örebro University Hospital

23 maj kl 10.00–12.00

Sociala medier och politik i USA

Föreläsning Gästföreläsning med Daniel Kreiss, University of North Carolina, om hur politisk kommunikation och valkampanjer förändrats under det senaste decenniet.

24 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser

25 maj kl 09.00–12.00

Alicia Edin - klinisk mikrobiologi

Disputation Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni.

30 maj–31 maj

Umeå Cell Biology Symposium 2018

Konferens The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium

31 maj kl 13.00–16.00

Mahmood Faraz - onkologi

Disputation Undersökningar av leuconrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer.

31 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser


Juni 2018

1 juni kl 09.00–12.00

Jessica Karlsson - farmakologi

Disputation Endocannabionoid metabolism: reglering och terapeutisk potential.

1 juni kl 13.00–16.00

Mattias Pettersson - protetik

Disputation Om frisättning av titan från dentala implantat och inflammatoriskt svar.

8 juni kl 13.00–16.00

Parham Pourbozorgi Langroudi - medicinsk biokemi

Disputation Studier av funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp