Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Augusti 2017

24 augusti kl 09.00–11.30

In Case of Emergency – collaboration exercises at the boundaries between emergency service organizations

Seminarium Föreläsning och Diskussion med Annika Andersson, Högskolan Väst, Trollhättan

30 augusti kl 13.00–15.30

Ortopedidagen

Föreläsning Vad finns det för alternativ till ett liv med smärtsam artros? Under Ortopedidagen kan du inspireras av populärvetenskapliga föreläsningar om behandlingar, proteser och annat.


September 2017

1 september kl 09.00–12.00

Kanyiva Muindi - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Luftföroreningar i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning

7 september kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

7 september kl 13.00–17.00

Välkomstarrangemang för nya Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet

Övrigt Varmt välkommen till ett välkomstarrangemang för nya Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet.

8 september kl 09.00–12.00

Cecilia Wahlström Edling - fysioterapi

Högre seminarium (inkl lic) Muskuloskeletala besvär hos musiklärare och unga musikelever - genusperspektiv på hälsa.

8 september kl 09.00

Cecilia Lindgren - kemi

Disputation Om undersökning av icke kovalenta interaktioner i protein-ligandkomplex.

12 september kl 12.15–13.00

Vad är skrivprocessen?

Föreläsning Denna föreläsning går igenom olika steg i skrivprocessen: planering, insamlande av material, skriva utkast, bearbetning, redigering och korrekturläsning.

13 september kl 12.15–13.00

What is the Academic Writing Process?

Föreläsning Writing is a process, a recursive process rather than a linear process. This lecture guides you through the different stages in the writing process: Planning, Prewriting, Drafting, Revising, Editing and Proofreading. Working through the writing process can help you to become a better writer and make the task of writing less challenging.

14 september kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

14 september kl 12.15–13.00

Planera din tid och ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen tar upp olika strategier för att planera din tid bättre så att du inte börjar med ditt skrivande för sent.

15 september kl 09.00–12.00

Alireza Labani Motlagh - immunologi

Disputation Immunomodulering vid seriös epitelial äggstockscancer: fokus på tumör-deriverade exosomer.

15 september kl 09.00–12.00

Laila Daerga - Folkhälsovetenskap

Disputation Hälsoaspekter i svensk renskötsel - att leva i två världar

15 september kl 12.15–13.00

How to Better Plan and Manage your Time

Föreläsning At first deadlines always seem so far away. There’s always plenty of time. Planning ahead and managing your time when writing your paper can actually save you time. This lecture shows you different strategies to help you with time management so you can avoid leaving your paper to the last minute.

15 september kl 13.00–16.00

Niklas Höglund - kardiologi

Disputation Förmaksflimmer - behandling, associerade tillstånd och symtomskattning.

19 september kl 12.15–13.00

Hur fixar jag syfte och frågeställning?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur du går från en uppsatsidé till syfte och hypotes.

20 september kl 12.15–13.00

Work Successfully as a Group on Assignments

Föreläsning Many of the assignments you will be required to complete at the University require you to work in a group. Working together in a group can be fun and rewarding, but it can also be a challenge. This lecture will cover helpful strategies for building a positive group interaction.

20 september kl 15.00–17.00

Pamela Tinc - Mittseminarium

Seminarium Från teori till praktik: Analys av hinder och möjligheter att tillämpa ramverket CFIR vid implementeringsforskning inom folkhälsa och yrkesmiljö

20 september kl 15.30–17.30

Anna Holm - mittseminarium - öron-näsa-halssjukdomar

Seminarium Human papilloma virus in inverted nasal papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-malignant tonsils.

21 september kl 12.15–13.00

Hitta bra källor till uppsatsen

Föreläsning Föreläsningen fokuserar på olika sökstrategier och sökverktyg som gör det lättare att hitta relevanta källor till din uppsats.

22 september kl 09.00–12.00

Svitlana Vdovikova - molekylär mikrobiologi

Disputation Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes.

22 september kl 09.00–12.00

Ulf Nilsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

22 september kl 12.15–13.00

From a Topic to a Thesis Statement

Föreläsning A thesis statement can help you to organize your research. A working thesis statement helps to focus the search for information on your topic. That information will help you to determine what research questions need to be addressed. This lecture walks you through the stages of coming up with a topic to what are the research questions.

26 september kl 12.15–13.00

Värdera källornas vetenskapliga status

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september kl 09.00–12.00

Juha Prittinen - cellbiologi

Disputation Undersökningar om olika odlingsystem för broskceller och osteoblaster.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

27 september kl 12.15–13.00

How to Find the Right Sources for your Paper

Föreläsning In an era of information overload, finding the appropriate sources for your paper is a challenge. Developing a good search strategy will save you time. This lecture focuses on search strategies and search tools that make it easier for you to find the relevant sources for your paper.

28 september kl 09.00–12.00

Elin Forsgren - neurologi

Disputation Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS.

28 september kl 09.00–12.00

Sophia Holmlund - mittseminarium - obstetrik och gynekologi

Seminarium Barnmorskors och obstetrikers erfarenheter av obstetriskt ultraljud för klinisk handläggning av graviditet i Rwanda och Vietnam: Kvalitativa och kvantitativa studier i CROCUS projektet.

28 september kl 12.15–13.00

Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

28 september kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

28 september kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Goda år - ett nytt mått för folkhälsa och välfärd.

29 september kl 09.00–12.00

Sabine Björk - omvårdnad

Disputation Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre.

29 september kl 09.00–12.00

Jonas Hansson - folkhälsovetenskap

Disputation Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn.

29 september kl 12.15–13.00

Evaluating Sources for Credibility and Reliability

Föreläsning The status and quality of different sources vary a great deal. Before using a document you need to assess its reliability and credibility. This lecture will show you how to evaluate sources and also explain the difference in academic status between different publications.

29 september kl 13.00–16.00

Lars Jonasson - bild- och funktionsmedicin

Disputation Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin.

29 september kl 13.00–16.00

Lars Jonasson - bild och funktionsmedicin

Disputation Aerobisk träning och hjärnans hälsosamma åldrande. Kognition, hjärnstruktur och dopamin.


Oktober 2017

3 oktober kl 12.15–13.00

Vad är viktigast i en vetenskaplig text?

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du genom att använda metoden "kritisk läsning" snabbt kan få ut det viktigaste i en vetenskaplig text.

4 oktober kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

4 oktober kl 12.15–13.00

Make Referencing Easier

Föreläsning When you write a paper you need to set up a system for keeping track of the sources you find during your research. Otherwise, you may find yourself scrambling at the deadline trying to remember where a source you used came from. This lecture will show you how databases and programs can help you to document your sources from the start.

5 oktober kl 12.15–13.00

Strukturera din akademiska text

Föreläsning Föreläsningen innehåller vad som vanligtvis inkluderas i olika delar av uppsatsen.

6 oktober kl 09.00–12.00

Björn Pilebro - kardiologi

Disputation Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning.

6 oktober kl 09.00–12.00

Björn Pilebro - cardiology

Disputation The Heart in Hereditary Transthyretin Amyloidosis.

6 oktober kl 09.00–12.00

Åsa Svedmark - fysioterapi

Disputation Nacksmärta hos kvinnor. Effekten av individanpassad rehabilitering och betydelsen av fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer.

6 oktober kl 12.15–13.00

Learn How to be a Critical Reader

Föreläsning Being a critical reader requires you to tell the difference between fact and opinion and examine the evidence that is being presented in the text. At the same time you also need to be aware of your own assumptions about the text you are reading. This lecture shows you how to take a critical approach to reading.

9 oktober kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

10 oktober kl 12.15–13.00

Anteckna mer effektivt

Föreläsning Den här föreläsningen förklarar hur du effektivt kan anteckna i olika situationer och göra anteckningarna lättare att läsa.

11 oktober kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

11 oktober kl 12.15–13.00

Improve your Note Taking Strategies

Föreläsning Effective note taking can help you to better understand information from lectures or reading. Good note taking can also help with, for example, focusing on what’s important, remembering information and studying for exams. This lecture explains how to effectively take notes in different settings and make them easier to read.

12 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Föreläsning Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår.

12 oktober kl 12.15–13.00

Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta

Föreläsning Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

13 oktober kl 09.00–12.00

Anna Brydsten - Folhälsovetenskap

Disputation Spår av gårdagen? Arbetslöshet och ojämlikhet i hälsa över livsloppet

13 oktober kl 09.00–12.00

Davide Vanoli - medicin

Disputation Carotisultraljud vid bedömning av ateroskleros.

13 oktober kl 12.15–13.00

Use mapping to Help Develop your Writing

Föreläsning Graphic organizers are an effective way to brainstorm, take notes and plan a paper. They can also help you to organize your thinking, which in turn can help you to study more efficiently and effectively. This lecture focuses specifically on mind mapping and concept mapping and shows you how to map and choose the right map for the task.

16 oktober–18 oktober

Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Workshop Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-18 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige.

17 oktober kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du hittar den akademiska stilen i din text.

18 oktober kl 12.15–13.00

The Importance of Structure in an Academic Text

Föreläsning The traditional academic paper includes the following sections: Abstract, Introduction, Methodology, Results, Discussion, Conclusion, Works Cited. Different departments may have different requirements, so it is always best to check with your department. This lecture covers what is typically included in each section of the paper.

19 oktober kl 12.15–13.00

Redigera din text och hitta den röda tråden

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att redigera din egen text.

20 oktober kl 12.15–13.00

How to Write an Effective Paragraph

Föreläsning Effective paragraphs help you to communicate your information and understanding of a topic in your text to the reader. Paragraphs are blocks that build your paper and without them, there is chaos in a text. This lecture explains what makes a paragraph good and shows you how to develop a good paragraph.

23 oktober kl 13.00–16.00

Susanna Pusa, omvårdnad - mittseminarium

Seminarium Familjestöd från sjuksköterskor när en vårdbehövande familjemedlem bor i ordinärt boende.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

26 oktober kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

26 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Att hantera etiskt svåra situationer i hälso- och sjukvårds - betydelse för en jämlik hälsa.

27 oktober kl 09.00–12.00

Johanna Sundqvist - folkhälsovetenskap

Disputation Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodell.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.


November 2017

7 november–8 november

KBC DAYS 2017

Konferens Konferens vid och för KBC.

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

8 november kl 12.00–13.00

Tommie Irewall - mittseminarium medicin

Seminarium Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörssymtom, astma och ansträngningsutlösts larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

10 november kl 09.00–12.00

Hans Löfgren - barn- och ungdomspsykiatri

Disputation Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten.

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

16 november kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

23 november kl 09.00–12.00

Grzegorz Pietz - immunologi

Disputation Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki - påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet.

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

27 november–28 november

Stresskonferens 2017

Konferens STRESSKONFERENS 2017 - TEMA: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

30 november kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

30 november kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Migration och ethnicitet som Sociala Bestämningsfaktorer för immigranters hälsa.


December 2017

6 december kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

7 december kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp