Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Juli 2018

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Högre seminarium (inkl lic) Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.


Augusti 2018

31 augusti kl 13.00–15.00

Louise Ölund - mittseminarium psykiatri

Seminarium Bipolär affektiv sjukdom - faktorer som påverkar sjukdomsförlopp och behandling utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.


September 2018

6 september kl 13.00

Sofia Karlsson: Beredskap för stora skadehändelser i svenska underjordsgruvor

Seminarium Mittseminarium för projektet med namnet "Beredskap för stora skadehändelser i svenska underjordsgruvor" av Sofia Karlsson.

11 september kl 12.00–13.00

ARC Weekly Walk-in Service

Övrigt Are you: -writing a paper and would like feedback on a specific issue, e.g., paragraph structure, how to search for sources or citing; -reading an article or course book and would like to discuss reading and note taking strategies; -uncertain with the stages in the writing process and would like a sounding board?

12 september kl 09.00–16.00

Hälsa på campus

Övrigt Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar inom fysisk aktivitet och hälsa.

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.

14 september kl 09.00–12.00

Johan Bergh - patologi

Disputation Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar.

14 september kl 13.00–15.00

Kristina Juneblad - reumatologi

Disputation Psoriasisartrit: En komplex sjukdom - analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet.

21 september kl 09.00–12.00

Alireza Khatami - Epidemiologi och global hälsa

Disputation Det sitter i huden, i själen och i livet. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran.

28 september kl 09.00–12.00

Nina Smulter - kirurgi

Disputation Delirium efter hjärtkirurgi: riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader.

28 september kl 13.00–16.00

Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin

Disputation Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.

29 september kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


Oktober 2018

1 oktober kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

2 oktober–4 oktober

Basic Course in SEM and TEM (1 ECTS) 2-4 October 2018

Kurs/utbildning This course covers fundamental theory and operational principles as well as specimen preparation techniques for scanning and transmission electron microscopy (SEM/TEM).

5 oktober kl 09.00–12.00

José Pedro Silva Lopes - medicin

Disputation Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network

22 oktober kl 13.00–15.00

3D-modellering i SketchUp

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag i 3D-modelleringsprogrammet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering, funktioner i SketchUp, och avslutas med en workshop där du får bygga en 3D-modell. Denna kurs riktar sig både mot nybörjare och de med lite förkunskap i programmet.

27 oktober kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


November 2018

6 november–7 november

KBC Days 2018

Konferens

7 november–8 november

En konferens om digitalisering: Fysisk aktivitet och hälsa 2018

Konferens Välkommen till en konferens som tar ett brett grepp om fysisk aktivitet med inriktning mot digitalisering!

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

24 november kl 13.00–14.30

Fika efter en forskare

Föreläsning Varmt välkomna till Fika efter en forskare!


December 2018

3 december kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik.

11 december kl 14.00–15.00

Läkemedelsdatabasen Micromedex

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp