Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

December 2017

19 december kl 13.00–15.00

“Quantifying human metabolism in the critically ill”

Seminarium Ett seminarium med Olav Rooyackers (Karolinska Institutet)arrangerat av Swedish Metabolomics Centre SMC vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

20 december kl 09.00–11.00

Mary Adjeiwaah - strålningsvetenskaper

Högre seminarium (inkl lic) Kvalitetssäkring för magnetresonansbildtagning (MR) inom strålbehandling.

21 december kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your questions about the writing process.


Januari 2018

12 januari kl 09.00–12.00

Sofia Andersson - omvårdnad

Disputation Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer: närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter.

12 januari kl 09.00–12.00

Tommy Henriksson - idrottsmedicin

Disputation Fysiologiska och sociokulturella förutsättningar för prestation inom damishockey.

19 januari kl 09.00–12.00

Björn Gylling - patologi

Disputation Markörer för enkolsmetabolism och risk för colorektal cancer.

19 januari kl 09.00–12.00

Chaitanya Kurhade - virologi

Disputation Samspelet mellan fästingburen encefalitvirus och det medfödda immunförsvaret.

19 januari kl 10.00–12.00

Daniel Kverneng Hultberg - mittseminarium kirurgi

Seminarium Perioperativa faktorer som påverkar utfallet efter kirurgi för rektalcancer.

22 januari kl 15.00–19.00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminarium Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

24 januari kl 09.00–11.30

Gustaf Tanghöj - mittseminarium - pediatrik

Seminarium Små barn med förmaksseptumdefekt.

24 januari kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey

Föreläsning Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey".

26 januari kl 09.00–12.00

Caroline Blomquist - medicin

Disputation Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma.

26 januari kl 13.00–16.00

Behzad Khoshnood - molekylärbiologi

Disputation Kartläggning av funktioner och målproteiner för Urm1/Uba4 i bananfluga.

26 januari kl 13.00–16.00

Mattias Brunström - medicin

Disputation Effekt av blodtrycksbehandling vid olika blodtrycksnivåer.

27 januari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens första föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.


Februari 2018

2 februari kl 09.00–12.00

Jing Helmersson - folkhälsa

Disputation Klimatförändring, Dengue och Aedesmyggor - Tidigare trender och framtida scenarier.

2 februari kl 09.00–12.00

Catharina Norberg - omvårdnad

Disputation Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter.

7 februari kl 10.30–12.00

Hjärnstark

Föreläsning Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare, föreläser med föreläsningsrubriken Hjärnstark. Föreläsningen är en försmak på vårterminens Hälsa på Campus och vänder sig kostnadsfritt till studenter och anställda vid Umeå universitet.

9 februari kl 09.00–12.00

Jonas Johansson - folkhälsovetenskap

Disputation Initiativ för ett hälsosamt åldrande - fall och frakturprediktion.

13 februari kl 09.00–16.00

Hälsa på Campus (f.d. Studentsportardagen)

Övrigt Som en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet har Idrottshögskolan tagit initiativ att väcka liv i den slumrande Studentsportardagen. Tisdag den 13 februari är därför fylld med aktiviteter och föreläsningar på och runtom campus. Alla studenter och anställda är välkomna att kostnadsfritt delta.

15 februari kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

Föreläsning Yngve Gustafson,Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, föreläser under rubriken: Diskrimineras gamla människor i vård och omsorg?

23 februari kl 09.00–12.00

Josefin Starnberg - pediatrik

Disputation Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg födelsevikt.

24 februari kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa. Välkomna!

26 februari kl 13.00–15.00

SketchUp - lär dig skapa 3D-modeller

Kurs/utbildning En kurs med praktiska inslag som ger en introduktion till 3D-modellering i programmet SketchUp. Kursen innehåller en kort presentation av 3D-modellering för att därefter avslutas med en workshop där du får bygga en enkel 3D-modell.


Mars 2018

8 mars kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Bryt tystnaden kring självmord — rädda liv!

Seminarium Lotta Strömsten, Institutionen för klinisk vetenskap, föreläser under rubriken: Bryt tystnaden kring självmord — rädda liv!

24 mars kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens tredje tillfälle. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.


April 2018

20 april kl 09.00–12.00

Alexander Shayesteh Afsar - dermatologi och venereologi

Disputation Primär hyperidros. Förekomst och påverkan på individen.

21 april kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika. Välkomna till vårterminens sista föreläsningar. Vi bjuder på fika och korta föreläsningar om forskning inom medicin och hälsa.


Maj 2018

18 maj kl 09.00–12.00

Anandi Rajan - virologi

Disputation Humana enterisk adenovirus och funktionerna hos deras kapsidproteiner.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp