Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

September 2017

1 september kl 09.00–12.00

Kanyiva Muindi - Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Disputation Luftföroreningar i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning

8 september kl 09.00–12.00

Cecilia Wahlström Edling - fysioterapi

Högre seminarium (inkl lic) Muskuloskeletala besvär hos musiklärare och unga musikelever - genusperspektiv på hälsa.

8 september kl 09.00

Cecilia Lindgren - kemi

Disputation Om strategier för utveckling av nya läkemedel mot multikomponentsystem – Fokus på klass II MHC proteiner och acetylkolinesteras.

15 september kl 09.00–12.00

Alireza Labani Motlagh - immunologi

Disputation Immunomodulering vid seriös epitelial äggstockscancer: fokus på tumör-deriverade exosomer.

15 september kl 09.00–12.00

Laila Daerga - Folkhälsovetenskap

Disputation Hälsoaspekter i svensk renskötsel - att leva i två världar

15 september kl 13.00–16.00

Niklas Höglund - kardiologi

Disputation Förmaksflimmer - behandling, associerade tillstånd och symtomskattning.

22 september kl 09.00–12.00

Svitlana Vdovikova - molekylär mikrobiologi

Disputation Membranvesiklars roller vid bakteriell patogenes.

22 september kl 09.00–12.00

Ulf Nilsson - kardiologi

Disputation Kardiovaskulära aspekter på kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

28 september kl 09.00–11.00

Sophia Holmlund - mittseminarium

Seminarium Barnmorskors och obstetrikers erfarenheter av obstetriskt ultraljud för klinisk handläggning av graviditet i Rwanda och Vietnam.

28 september kl 09.00–12.00

Elin Forsgren - neurologi

Disputation Patient-deriverade stamceller som modellsystem för att studera felveckat SOD1 i ALS.

28 september kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Goda år - ett nytt mått för folkhälsa och välfärd.

29 september kl 09.00–12.00

Sabine Björk - omvårdnad

Disputation Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre.

29 september kl 09.00–12.00

Jonas Hansson - folkhälsovetenskap

Disputation Mind the Blues: svenska polisers psykiska hälsa i relation till av- och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn.


Oktober 2017

6 oktober kl 09.00–12.00

Björn Pilebro - kardiologi

Disputation Hjärtpåverkan vid ärftlig transthyretinamyloid, betydelsen av amyloidfibrillens sammansättning.

6 oktober kl 09.00–12.00

Björn Pilebro - cardiology

Disputation The Heart in Hereditary Transthyretin Amyloidosis.

12 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Föreläsning Birgitta Evengård, professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Nya infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår.

16 oktober–18 oktober

Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Workshop Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-18 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige.

23 oktober kl 13.00–16.00

Susanna Pusa, omvårdnad - mittseminarium

Seminarium Familjestöd från sjuksköterskor när en vårdbehövande familjemedlem bor i ordinärt boende.

26 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Att hantera etiskt svåra situationer i hälso- och sjukvårds - betydelse för en jämlik hälsa.


November 2017

7 november–8 november

KBC DAYS 2017

Konferens Konferens vid och för KBC.

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

8 november kl 12.00–13.00

Tommie Irewall - mittseminarium medicin

Seminarium Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörssymtom, astma och ansträngningsutlösts larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

10 november kl 09.00–12.00

Hans Löfgren - barn- och ungdomspsykiatri

Disputation Effekter av preventiva psykosociala familjeprogram för allmänheten.

23 november kl 09.00–12.00

Grzegorz Pietz - immunologi

Disputation Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki - påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet.

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

27 november–28 november

Stresskonferens 2017

Konferens STRESSKONFERENS 2017 - TEMA: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

30 november kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Migration och ethnicitet som Sociala Bestämningsfaktorer för immigranters hälsa.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp