Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Maj 2018

25 maj kl 09.00–12.00

Alicia Edin - klinisk mikrobiologi

Disputation Förbättrad diagnostik och prediktion vid samhällsförvärvad pneumoni.

25 maj kl 13.00–16.00

Tora Dunås - medicinsk vetenskap

Disputation Blodflödesmätning i cerebrala artärer med 4D-flödes magnetresonanstomografi - en automatisk atlasbaserad metod.

26 maj kl 12.30–17.00

ALS symposium

Föreläsning ALS-forskargruppen vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus firar 25-års jubileum och arrangerar därför ett symposium om ALS.

28 maj–28 maj

Uma Muthukrishnan - molekylär medicin

Högre seminarium (inkl lic) Utsöndring av histonproteiner från celler via extracellulära vesiklar.

29 maj kl 08.00–10.00

Itay Zamir - mittseminarium - pediatrik

Seminarium Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.

29 maj kl 09.00–12.05

MIMS/UCMR Mini-Symposium 29 May 2018

Konferens Welcome to the 3rd MIMS/UCMR-Mini-Symposium of this year! Presentations by the Oliver Billker, Barbara Sixt, Gemma Atkinson, Linda Sandblad and the MIMS/UCMR Postdoctoral Fellows Christian Pett, Hiraku Takada, Ravendra Nagampalli, Dharmedra Kumar Soni, Rajender Kumar.

30 maj–31 maj

How to 3d-print a wooden home

Konferens Välkommen till en internationell och gränsöverskridande konferens, mötesplats och Expo! Lyssna till och nätverka med innovatörer, forskare och industriaktörer inom arkitektur, design, additiv tillverkning, biobaserade material, osv - personer som leder utvecklingen av framtidens tillverknings- och byggindustri.

30 maj–31 maj

Umeå Cell Biology Symposium 2018

Konferens The first interdisciplinary Umeå Cell Biology Symposium

31 maj kl 10.00–16.00

Information och dialog med Vinnova om finansiering av åtta nya kompetenscentrum

Seminarium Vinnova har nyligen utlyst medel för finansiering av åtta nya kompetenscentrum, där akademi, näringsliv och offentlig sektor ska arbeta tillsammans för att ta fram ny kunskap. Med anledning av denna viktiga utlysning kommer Vinnova till Umeå för att berätta mer och föra en dialog med intresserade. Välkomna till en spännande dag!

31 maj kl 13.00–16.00

Mahmood Faraz - onkologi

Disputation Undersökningar av leuconrika repetitioner och immunoglobulinlika domänproteiner 1 och 2 (LRIG1 och LRIG2) och deras gener i cancer.

31 maj kl 14.00–16.00

Sök- och skrivverkstad

Övrigt Drop in - studieteknik, akademiskt skrivande, muntliga presentationer, informationssökning, referenser


Juni 2018

1 juni kl 09.00–12.00

Jessica Karlsson - farmakologi

Disputation Endokannabionoid metabolism: påverkan av inflammatoriska faktorer och farmakologiska inhibitorer.

1 juni kl 09.00–12.00

Lena Granlund - allmänmedicin

Disputation D-vitaminbrist i norra Sverige - en tvärsnittsstudie av en immigrantpopulation på latitud 63°N, inkluderande en öppen delvis randomiserad kontrollerad klinisk studie, studerande effekt av behandling med olika doser av kolecalciferol.

1 juni kl 13.00–16.00

Mattias Pettersson - protetik

Disputation Om frisättning av titan från dentala implantat och det inflammatoriska svaret.

5 juni kl 13.00–16.00

Aziz Bitar - immunologi

Disputation Vibrio cholerae modulerar tarmmukosans immunförsvar.

7 juni kl 09.00–12.00

Ann Jacobsson - omvårdnad

Disputation Studier om brandmännens hälsa och välbefinnande i arbetet.

7 juni kl 10.00–12.00

Anna Söderholm - mittseminarium - yrkes- och miljömedicin

Seminarium Kemisk intolerans - Funktionshinder och hälsa.

8 juni kl 09.00–12.00

Jenny Molin - omvårdnad

Disputation Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv.

8 juni kl 12.00–14.00

Hans Juto - mittseminarium

Seminarium Riskfaktorer, resultat och epidemiologiska aspekter vid fotledsfrakturer / Risk factors, results and epidemiological aspects of ankle fractures

8 juni kl 13.00–16.00

Parham Pourbozorgi Langroudi - medicinsk biokemi

Disputation Studier av funktionen av det essentiella Pfh1 DNA-helikaset i både cellkärnans och mitokondriens arvsmassa.

8 juni kl 13.00–15.00

Anneli Fredriksson - mittseminarium - oftalmiatrik

Seminarium Optik vid Keratikonus och refraktiv behandling av låggradig närsynthet.

11 juni kl 13.00–14.00

Marie Sklodowska Curie – Individual Fellowships (IF)

Seminarium Vill du som forskare prova på att arbeta utomlands eller själv agera värd för internationella forskare? Kom och lär dig mer om vilka möjligheter som finns via Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships. Varmt välkommen!

13 juni kl 10.00–11.00

Projekt Digital salstentamen håller öppet informationsmöte

Sammanträde Digital salstentamen är ett universitetsgemensamt projekt som bjuder in till ett öppet informationsmöte där en kort presentation av projektet hålls och därefter finns tid för frågor och diskussioner. Platsen för träffen är Triple Helix kl 10 – 11 den 13 juni och det kommer gå att delta via sin egen dator. Ingen föranmälan krävs.


September 2018

12 september kl 09.00–16.00

Hälsa på campus

Övrigt Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda kostnadsfria aktiviteter och föreläsningar inom fysisk aktivitet och hälsa.

14 september kl 09.00–12.00

Mensura Junuzovic - rättsmedicin

Disputation Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.


Oktober 2018

5 oktober kl 09.00–12.00

José Pedro Silva Lopes - medicin

Disputation Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.

8 oktober–9 oktober

1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen

Konferens 1st Annual CryoNet Symposium, Copenhagen; Experts in CryoEM share their knowledge with the Scandinavian cryoEM Network


November 2018

7 november–8 november

En konferens om digitalisering: Fysisk aktivitet och hälsa 2018

Konferens Välkommen till en konferens som tar ett brett grepp om fysisk aktivitet med inriktning mot digitalisering!


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp