Till umu.se

Framtida händelser vid medicinska fakulteten

Nedan listas mer eller mindre offentliga evenemang vid Umeå universitet, som disputationer, kurser, konferenser, seminarier och sammanträden. Tyngdpunkten ligger på evenemang som arrangeras av, eller kan tänkas intressera personer vid, medicinska fakulteten.

Kalendarium

Oktober 2017

16 oktober–18 oktober

Livet på jorden och ute i universum - vad vet vi, framtida visioner?

Workshop Jordens Framtid i Universum - Årsmöte för Sveriges Astrobiologiska Nätverk (SWAN) 16-18 Oktober 2017, Umeå Universitet, Umeå, Sverige.

17 oktober kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du hittar den akademiska stilen i din text.

18 oktober kl 12.15–13.00

The Importance of Structure in an Academic Text

Föreläsning The traditional academic paper includes the following sections: Abstract, Introduction, Methodology, Results, Discussion, Conclusion, Works Cited. Different departments may have different requirements, so it is always best to check with your department. This lecture covers what is typically included in each section of the paper.

18 oktober kl 13.00–14.00

Language and power

Seminarium Equal opportunities seminar organised by EMG and UPSC

19 oktober kl 12.15–13.00

Redigera din text och hitta den röda tråden

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att redigera din egen text.

19 oktober kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Karin Papworth - Soft Tissue Sarcoma

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies. We broadcast our seminars to all hospitals in the northern region.

20 oktober kl 09.00–12.00

Saima Diderichsen - allmän medicin

Disputation "Det är ju bara ett jobb" - En ny generation läkare hanterar karriär och arbetsideal.

20 oktober kl 09.00–12.00

Anna Stecksén - fysioterapi

Disputation Stroketrombolys på lika villkor? Implementering och ADL-utfall.

20 oktober kl 12.15–13.00

How to Write an Effective Paragraph

Föreläsning Effective paragraphs help you to communicate your information and understanding of a topic in your text to the reader. Paragraphs are blocks that build your paper and without them, there is chaos in a text. This lecture explains what makes a paragraph good and shows you how to develop a good paragraph.

20 oktober kl 14.00–15.00

National and International Seminar Series

Seminarium National and International Seminar Series - Nihal Altan-Bonnet- Vesicular Transmission of viral populations: strength in numbers

23 oktober kl 13.00–16.00

Susanna Pusa, omvårdnad - mittseminarium

Seminarium Familjestöd från sjuksköterskor när en vårdbehövande familjemedlem bor i ordinärt boende.

24 oktober kl 12.10–12.30

Open in order to promote global health action

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

25 oktober kl 12.10–12.30

Open access: modeller och författaravgifter

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

25 oktober kl 12.15–13.00

When and How do I Quote, Summarize or Paraphrase?

Föreläsning Quoting, summarizing and paraphrasing allow you to incorporate into your paper what others have to say about a particular topic. Summarizing and paraphrasing also enable you to demonstrate your understanding of a text. This lecture explains the differences among these three ways and shows you how each one may be useful in different circumstances.

25 oktober–27 oktober

Developmental Biology and Regeneration - Conference in Stockholm

Konferens Welcome to the upcoming conference on 'Developmental Biology and Regeneration' organised jointly by the British, Swedish, Danish, Norwegian and Finnish developmental biology societies/scientists that might be of interest to some of you. The early bird deadline is 1st September.

25 oktober kl 15.00–17.00

Emma Anderson Evelönn - mittseminarium, patologi

Seminarium DNA-metylering som prognostisk markör i klarcellig njurcancer.

26 oktober kl 12.10–12.30

Open access och fritt tillgängliga resurser som medel för vetenskaplig kommunikation: några språkvetarperspektiv

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

26 oktober kl 13.00–16.00

Kerstin Strömvall - patologi

Disputation Aggresiv prostatacancer - tidig påverkan i extratumoral vävnad.

26 oktober kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

26 oktober kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Att hantera etiskt svåra situationer i hälso- och sjukvårds - betydelse för en jämlik hälsa.

27 oktober kl 09.00–12.00

Johanna Sundqvist - folkhälsovetenskap

Disputation Ensamkommande asylsökande flyktingbarns tvångsåtervändande - mot en interorganisatorisk samverkansmodell.

27 oktober kl 09.00–12.00

Richard Lindqvist - virologi

Disputation Rollen av typ I interferoner och viperin vid neutropa flavivirusinfektioner.

27 oktober kl 09.00–12.00

Tema eHälsa Seminarieserie

Seminarieserie Tema eHälsa: Normkritik och digital hälsa

27 oktober kl 12.10–12.30

Policyimpact och Excellens. Två dimensioner av Open access inom Horisont 2020

Föreläsning Umeå universitetsbibliotek uppmärksammar Open access-veckan med 20 minuters lunchföreläsningar vid fyra tillfällen, där anställda vid Umeå universitet delar med sig av sina erfarenheter kring Open access-frågor.

27 oktober kl 12.15–13.00

Polishing your Paper - Editing and Proofreading

Föreläsning Editing and proofreading a paper takes time. Editing focuses on the overall text, while proofreading focuses more on details. Taking the time to carefully edit and proofread your paper can produce a more polished product. This lecture provides suggestions for becoming a better editor and proofreader of your own text.

27 oktober kl 13.00–16.00

Isabelle Doohan - kirurgi

Disputation Att överleva en stor busskrasch - erfarenheter från kraschdagen och fem år senare.

27 oktober kl 14.00–15.00

Nat. and Internat. Seminar Series: Tick borne encephalitis: from pathogenesis to therapy

Seminarieserie National and International Seminar Series - Daniel Ruzek Czech Academy of Sciences, Czech Republic: Tick borne encephalitis: from pathogenesis to therapy

31 oktober–1 november

Kunskapsveckan 2017

Konferens Kunskapsveckan vänder sig till skolans personal.


November 2017

2 november kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Sven Törnberg - Screening

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies. We broadcast our seminars to all hospitals in the northern region.

7 november–8 november

KBC DAYS 2017

Konferens Konferens vid och för KBC.

8 november kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Föreläsning Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier, föreläser med föreläsningsrubriken "Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?".

8 november kl 12.00–13.00

Tommie Irewall - mittseminarium medicin

Seminarium Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörssymtom, astma och ansträngningsutlösts larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

10 november kl 09.00–12.00

Hans Löfgren - barn- och ungdomspsykiatri

Disputation Preventiva psykosociala föräldra- och skolprogram för allmänheten.

11 november kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika.

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

16 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Arktis, en skådeplats för rymden

Föreläsning Professor Asta Pellinen, rymdfysik, föreläser på Kafé Station under titeln "Arktis, en skådeplats för rymden"

16 november kl 13.00–14.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

16 november kl 15.30–16.15

RCC cancer seminar series – Olof Akre - Prostate cancer

Seminarieserie Regional Cancer Center (RCC) north arrange a seminar series with the goal to educate and inform basic/clinical researchers and health care professionals about current topics in cancer research and treatment strategies. We broadcast our seminars to all hospitals in the northern region.

17 november kl 13.00–16.00

Daniel Carlsson - yrkes- och miljömedicin

Disputation Perifer nerv- och kärlfunktion vid exponering för kyla och handöverförda vibrationer.

23 november kl 09.00–12.00

Grzegorz Pietz - immunologi

Disputation Medfött immunförsvar utövat av tunntarmsepitelet hos barn med celiaki - påverkan från celiakiassocierade bakterier och havrediet.

23 november kl 09.30–15.00

Finansiering från regionala/territoriala fonder - träffa representanterna

Seminarium På förmiddagen kommer deltagande finansiärer att berätta om sina respektive program samt hur man söker och hur man undviker att göra fel. Vi bjuder på lunch! Deltagande finansiärer: Tillväxtverket, Botnia Atlantica, Region Norrbotten, NPAP samt Region Västerbotten.

23 november kl 12.15–13.00

Vetenskapsluncher: Kall om händerna - det kan bero på jobbet

Föreläsning Jens Wahlström, lektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, håller en populärvetenskaplig föreläsning med titeln: Kall om händerna - det kan bero på jobbet.

24 november kl 09.00–12.00

Therese Kardakis - folkhälsovetenskap

Disputation Stärka arbetet med levnadsvanor i primärvården - utmaningen att förändra och att introducera riktlinjer i klinisk praxis.

24 november kl 13.00–16.00

Niklas Gunnarsson - medicin

Disputation Kronisk myeloisk leukemi och cancer.

27 november–28 november

Stresskonferens 2017

Konferens STRESSKONFERENS 2017 - TEMA: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

30 november kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.

30 november kl 14.30–16.00

Den jämlika hälsan

Seminarieserie Migration och ethnicitet som Sociala Bestämningsfaktorer för immigranters hälsa.


December 2017

1 december kl 13.00–16.00

Vilhelm Sjögren - angiologi

Disputation Oral antikoagulation och risk för slaganfall.

6 december kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

7 december kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

8 december kl 09.00–12.00

Helena Fordell - neurologi

Disputation Virtual reality enriched rehabilitering för strokepatienter med spatialt neglect. Diagnostik och utvärdering av rehabiliteringseffekt på spatial uppmärksamhet och neuronal aktivitet.

9 december kl 13.00–15.00

Fika efter en forskare

Föreläsning Fika efter en forskare är en återkommande populärvetenskaplig seminarieserie på Vävens Kafé Fika

11 december kl 13.00–15.00

Cornelia Späth - mittseminarium pediatrik

Seminarium Nutritionens inverkan på tillväxt, biomarkörer och hälsoutfall hos för tidigt födda barn.

15 december kl 09.00–12.00

Monica Långström Berggren - geriatrik

Disputation Konsekvenser av en höftfraktur bland äldre personer.

15 december kl 14.00–15.00

Referenshanteringsprogram - en jämförelse

Kurs/utbildning En jämförelse mellan programmen EndNote, EndNote Online, Mendeley och Zotero.

21 december kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your questions about the writing process.


Februari 2018

2 februari kl 09.00–12.00

Jing Helmersson - medicin

Disputation Aedeamyggans klimatberoende: en utblick över det 21:a århundradet.

9 februari kl 09.00–12.00

Jonas Johansson - folkhälsovetenskap

Disputation Initiativ för ett hälsosamt åldrande - fall och frakturprediktion.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp