Till umu.se
HeadlineImage

Aktuellt vid medicinska fakulteten

Här listas kommande händelser samt nyheter relaterade till fakulteten som lagts in i Umeå universitets nyhetssystem. Se högerspalten för en översikt över kommande händelser.

Kommande händelser

Oktober 2016

17 oktober–21 oktober

19 oktober–20 oktober

Svenska informationssystemakademin, SISA, konferens 2016

Konferens Svenska Informationssystemakademien anordnar årligen en konferens. Syftet med konferensen är att synliggöra Informatik i Sverige.

19 oktober–16 november

ACT - att hantera stress och främja hälsa

Kurs/utbildning Baserat på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ACT får du möjlighet att lära dig strategier för att hantera stress och oro. Under pausen bjuds på frukt och kaffe eller te.

20 oktober kl 09.30–16.00

Görande som verktyg i klassrummet: Making för pedagogiska lärdomar

Workshop Välkomna på en pedagogisk verkstad där görandet som kunskapsgenererande metod står i centrum. En workshop med inriktning på problemlösning i grupp med olika material och bearbetnings-tekniker som stöd. Till vår hjälp har vi Sliperiets 3Dlab, ett välutrustat prototyplabb med fokus på digitalt understödd produktion.

Nyheter från medicinsk fakultet

Mödrahälsovårdsregistret bra verktyg men administrativ börda för barnmorskor

2016-10-19
En granskning av det nationella kvalitetsregistret innehållande data på gravida kvinnor, förlossningar och nyfödda barn visar att registerdata håller god kvalitet. Mödrahälsovårdsregistret är ett tillförlitligt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna, men barnmorskor upplever ...

Tumörers blodförsörjning förklarar begränsningar i cancerläkemedel

2016-10-19
En ny studie som undersökt hur metastaserade tumörceller säkerställer sin blodtillförsel vid tillväxt visar att hälften bildar egna kärlsystem medan den andra hälften utnyttjar befintliga kärlstrukturer. Upptäckten ger ledtrådar till varför cancerbehandlingar inriktade på att förhindra kärlnybildnin...

Forskare har upptäckt nytt sätt att angripa magsårsbakterie

2016-10-18
En grupp forskare, där Alexej Schmidt vid Umeå universitet ingår, har upptäckt ett potentiellt nytt sätt att förhindra och behandla Helicobacter pylori-infektion och dess sekundära komplikationer såsom magkatarr och magsår. Upptäckten beskrivs i den vetenskapliga tidskriften Nature Microbiology....

Låg inkomst lika dödligt som rökning efter stroke

2016-10-18
Universitetsutbildade och personer med hög inkomst har större chans att överleva perioden efter en stroke än personer med låg lön och låg utbildning. Under den akuta strokefasen är skillnaden i överlevnad liten för att sedan öka. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Tjugotre enheter tilldelas status som universitetssjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen

2016-10-13
Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse har efter ett ansökningsförfarande och en noggrann utredning, inklusive extern sakkunniggranskning, beslutat att ge 23 akademiska sjukvårdsenheter i norra sjukvårdsregionen status som universitetssjukvårdsenheter.

Fler nyheter


Sidansvarig: Lena Åminne
2012-03-21

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta

Webbredaktör

Daniel Harju
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Mobil:  072-552 2918

Kontaktformulär