......

 
Till umu.se
HeadlineImage

Aktuellt vid medicinska fakulteten

Här listas kommande händelser samt nyheter relaterade till fakulteten som lagts in i Umeå universitets nyhetssystem. Se högerspalten för en översikt över kommande händelser.

Kommande händelser

April 2015

11 april–17 maj

Givandets kör och Tiggandets kör

Utställning Cecilia Parsberg visar kronverket från sitt fleråriga konstprojekt Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? Cecilia Parsberg doktorerar sedan 2011 i fri konst vid Umeå Konsthögskola/Konstnärliga Forskarskolan i Lund.

21 april kl 18.30–19.30

Film / Microbrigades av Florian Zeyfang

Övrigt "Microbrigades – Variations of a Story" (31 min) handlar om kollektiva husbyggen på Kuba. Filmen visas anslutning till utställningen The Spaces Between.

22 april kl 08.30–11.00

PubMed - fördjupning

Kurs/utbildning Kursen ger en djupare inblick i PubMeds struktur och funktioner. Vi visar möjligheter och verktyg att göra din sökning mer tidseffektiv. Du förutsätts förbereda dina egna sökord inför kursen.

Nyheter från medicinsk fakultet

Fysioterapeuter från hela världen möts i Singapore

2015-04-20
Den 1–4 maj 2015 samlas bortåt 5 000 fysioterapeuter från hela världen i Singapore för att delta i kongressen WCPT. Charlotte Häger, professor i fysioterapi vid Umeå universitet, har som Europas representant arbetat med det vetenskapliga innehållet i denna världskongress.

Får pris för Parkinsonforskning

2015-04-16
Parkinsonfondens Elsa och Inge Anderssons Pris på 100 000 kronor, går 2015 till forskaren Magdalena Eriksson Domelöff som har doktorerat i Umeå. I hennes avhandling har hon visat att de patienter som utvecklade demens försämrades snabbare motoriskt än de som inte utvecklade demens vid Parkinson.

Umeåforskare en av världens mest inflytelserika

2015-04-16
Emmanuelle Charpentier, professor och verksam vid Molekylär infektionsmedicin, Sverige (MIMS), Umeå universitet, har av Time Magazine utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer.

SR Klotet: Brister i mätningar av luftföroreningar

2015-04-13
Luftkvaliteteten i Europa har förbättrats de senaste 60 åren, men fortfarande överskrids i många fall de nivåer av luftföroreningar som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. Enligt Bertil Forsberg, professor vid Umeå universitet, finns stora brister när det gäller mätning av luftförorenin...

Storsatsning på nytt molekylärmedicinskt centrum vid Umeå universitet

2015-04-10
Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Ume...

Fler nyheter


Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2012-03-21

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta

Webbredaktör

Mattias Grundström Mitz
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Tel:  090-786 64 65

Kontaktformulär