Till umu.se
HeadlineImage

Om medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten (som från 1 juli 1999 till 31 mars 2004 hette "Medicinsk-odontologiska fakulteten") är en samlande organisation för forskning och utbildning kring vård och hälsa vid Umeå universitet.

Här finns 13 institutioner, fyra centrumbildningar med i huvudsak forskningsverksamhet och 12 grundutbildningsprogram. Fakulteten har ca 1 200 anställda, varav ungefär 45 % är lärare/forskare, samt ca 3 400 studerande i grundutbildning och 600 i forskarutbildning, bland vilka fler än 180 har en doktorandanställning. 

Fakulteten rymmer de äldsta delarna av Umeå universitet, närmare bestämt tandläkarutbildningen (startade 1956) och läkarutbildningen (startade 1957), men fick sin nuvarande organisation vid halvårsskiftet 1999. Då införlivades dåvarande odontologiska fakulteten som institution i en ny medicinsk-odontologisk fakultet.

Dagens fakultet består emellertid inte bara av de båda f.d. fakulteterna. Ett annat viktigt inslag är de tidigare landstingskommunala vårdutbildningar som införlivades med universitetet 1997, fullt genomfört 2003. Ett tydligt uttryck för detta är Vårdvetarhuset (på campusområdet nära sjukhuset) som togs i bruk 1998.


Sidansvarig: Lena Åminne
2016-07-21

Utskriftsversion

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta

Kontaktinformation

Lena Åminne, Daniel Harju
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 68 06, 090-786 64 65