HeadlineImage

Om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en samlande organisation för forskning och utbildning kring vård och hälsa vid Umeå universitet.

Här finns 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Fakulteten har ca 1 200 anställda, varav ungefär 45 procent är lärare/forskare, samt ca 3 400 studerande i grundutbildning och 600 i forskarutbildning, bland vilka fler än 180 har en doktorandanställning. 

Fakulteten rymmer de äldsta delarna av Umeå universitet. Tandläkarutbildningen startade 1956 och läkarutbildningen 1957. Fakulteten fick nuvarande organisation vid halvårsskiftet 1999 då den dåvarande odontologiska fakulteten införlivades som institution i en medicinsk-odontologisk fakultet.

Dagens fakultet består inte bara av de båda f.d. fakulteterna. 1997 införlivades de tidigare landstingskommunala vårdutbildningarna med universitetet, fullt genomfört 2003.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Stöd medicinsk forskning

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta

Kontaktinformation

Lena Åminne, Ola Nilsson
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7