Till umu.se
HeadlineImage

Om Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten (som från 1 juli 1999 till 31 mars 2004 hette "Medicinsk-odontologiska fakulteten") är en samlande organisation för forskning och utbildning kring vård och hälsa vid Umeå universitet.

Här finns 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Fakulteten har ca 1 200 anställda, varav ungefär 45 % är lärare/forskare, samt ca 3 400 studerande i grundutbildning och 600 i forskarutbildning, bland vilka fler än 180 har en doktorandanställning. 

Fakulteten rymmer de äldsta delarna av Umeå universitet. Tandläkarutbildningen startade 1956 och läkarutbildningen startade 1957. Fakulteten fick nuvarande organisation vid halvårsskiftet 1999 då den dåvarande odontologiska fakulteten införlivades som institution i en medicinsk-odontologisk fakultet.

Dagens fakultet består inte bara av de båda f.d. fakulteterna. 1997 införlivades de tidigare landstingskommunala vårdutbildningarna med universitetet, fullt genomfört 2003. Ett tydligt uttryck för detta är Vårdvetarhuset (på campusområdet nära sjukhuset) som togs i bruk 1998.


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Stöd medicinsk forskning

Var är det???

Sök lokalen på vår interaktiva
campuskarta

Kontaktinformation

Lena Åminne, Daniel Harju
Medicinska fakultetens kansli
901 87 Umeå 

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 7

Tel:  090-786 68 06, 090-786 64 65