Till umu.se

Translationell forskning vid fakulteten

Här beskrivs miljöer och satsningar som stödjer möjligheter för translationellt samarbete och forskning, som syftar till att förena grundforskning (preklinisk forskning) med sjukvårdsanknuten (klinisk) forskning.

"Translationell forskning" innebär att sjukdomsproblem som identifieras i sjukvården får ligga till grund för laboratoriebaserade studier. Målet är att resultaten snabbare ska kunna återföras till vården i form av bättre diagnostik eller behandling. Termen kom i bruk under 2000-talet, men företeelsen som sådan är inte ny.

Laboratoriebyggnaden 6M på sjukhusområdet

Medicinska fakulteten har de senaste åren genomfört flera satsninger för att samla och stärka translationell forskning genom att sammanföra forskare från prekliniska och kliniska enheter. Laboratoriebyggnaden 6M är ett nav i verksamheten.

Satsning på tre unga forskare - prekliniska forskare i  klinisk miljö

Umeå universitet och Västerbottens läns landsting har i en särskild satsning gett unga forskare möjlighet att bygga broar mellan grund- och klinisk forskning. Externa granskare har utsett tre lovande gruppledare som forskar inom områden som har stor betydelse för många patienter.

Pernilla Wikström forskar om prostatacancer vid institutionen för medicinsk biovetenskap.

Jonathan Gilthorpe forskar om neurodegenerativa sjukdomar, vid institutionen för farmakologi och neurovetenskap.

Constantin Urban forskar om djupa mykoser och det medfödda immunförsvaret vid institutionen för klinisk mikrobiologi.

Satsningen omfattar även:

  • Lönemedel för kliniska forskare vid forskning i preklinisk miljö
  • Repatriering efter postdok för disputerade med klinisk grundutbildning
  • Forskaraspirantverksamhet för läkar- och tandläkarstudenter

Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion

Forskaraspirantaktiviteten

Här kan du läsa mer om forskaraspirantaktiviteten vid medicinska fakulteten.