Till umu.se

Forskningsprojekt vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsledare sorteringsordning

Rubrik

Infört

Byass, Peter

Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien

2015-04-21

Byass, Peter

INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)

2013-01-28

Forsberg, Bertil

Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor

2012-02-22

Forsberg, Bertil

Klimatförändring och folkhälsa

2007-04-16

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Goicolea, Isabel

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

2015-04-20

Goicolea, Isabel

Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

2013-08-20

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Ivarsson, Anneli

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

2013-12-17

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Kinsman, John

En kommunikationsstrategi för att främja ett behandlingssökande beteende vid ebolasmitta i Sierra Leone

2015-05-08

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Liljelind, Ingrid

Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?

2013-08-16

Liljelind, Ingrid

Bedömning av exponering för hand-armvibrationer

2008-01-18

Liljelind, Ingrid

Exponering för isocyanater på huden

2007-03-19

Modh, Sandra

Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien

2013-11-19

Mosquera Mendez, Paola

Grundläggs ojämlikhet i hälsa tidigare i livet?

2015-04-20

Norberg, Margareta

Optimerad kardiovaskulär prevention genom riskbedömning och riskkommunikation baserad på visualisering av tyst åderförkalkning VIP ─ VIPVIZA

2015-10-28


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion