Till umu.se

Forskningsprojekt vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsledare sorteringsordning

Rubrik

Infört

Byass, Peter

Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien

2015-04-21

Byass, Peter

INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)

2013-01-28

Forsberg, Bertil

Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor

2012-02-22

Forsberg, Bertil

Klimatförändring och folkhälsa

2007-04-16

Goicolea, Isabel

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

2017-12-12

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Goicolea, Isabel

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

2015-04-20

Goicolea, Isabel

Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

2013-08-20

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02

Hurtig, Anna-Karin

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

2017-12-12

Hurtig, Anna-Karin

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

2017-11-21

Höög, Elisabet

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

2017-11-21

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Ivarsson, Anneli

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

2013-12-17

Johansson, Klara

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

2017-12-08

Järvholm, Bengt

Arbete - förtidspension – hälsa

2012-02-02

Järvholm, Bengt

Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)

2012-01-31

Kinsman, John

En kommunikationsstrategi för att främja ett behandlingssökande beteende vid ebolasmitta i Sierra Leone

2015-05-08

Liljelind, Ingrid

Bedömning av kemiska arbetsmiljörisker – mentala tolkningsmönster hos olika aktörer i arbetslivet.

2014-12-09

Liljelind, Ingrid

Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?

2013-08-16


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion