Till umu.se

Forskningsprojekt vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsledare sorteringsordning

Rubrik

Infört

Byass, Peter

Uppföljning av en jämlik hälsoutveckling i Tigray-regionen i Etiopien

2015-04-21

Byass, Peter

INDEPTH Training and Research Centres of Excellence (INTREC)

2013-01-28

Eurenius, Eva

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

2018-03-23

Eurenius, Eva

Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?

2018-02-08

Forsberg, Bertil

Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor

2012-02-22

Forsberg, Bertil

Klimatförändring och folkhälsa

2007-04-16

Goicolea, Isabel

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

2017-12-12

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Goicolea, Isabel

Hur, varför och under vilka omständigheter är hälsovård ungdomsanpassad? En realistisk utvärdering av svenska ungdomsmottagningar

2015-04-20

Goicolea, Isabel

Hur kan man motivera vårdgivare till att arbeta mot våld i intima relationer?

2013-08-20

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02

Hurtig, Anna-Karin

Kapacitetstärkande av hälsosystemforskningen för att stödja innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling

2018-02-13

Hurtig, Anna-Karin

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

2018-02-08

Hurtig, Anna-Karin

Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem

2018-02-07

Hurtig, Anna-Karin

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

2017-12-12

Hurtig, Anna-Karin

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

2017-11-21

Höög, Elisabet

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

2017-11-21

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Ivarsson, Anneli

Salut - En hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten

2013-12-17

Johansson, Klara

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

2017-12-08


Sidansvarig: Ola Nilsson

Utskriftsversion