Till umu.se
HeadlineImage

Forskningsdatabasen vid Umeå universitet

På denna sida listas alla projekt vid Medicinska fakulteten som lagts in i Forskningsdatabasen.

Ändra sorteringsordning genom att klicka på kolumrubrikerna.

Forskningsprojekt vid fakulteten

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Schumann, Barbara

Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar

2017-11-22

Rocklöv, Joacim

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

2017-11-21

Hurtig, Anna-Karin

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

2017-11-21

Höög, Elisabet

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

2017-11-21

Schumann, Barbara

Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov

2017-11-21

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2017-11-06

Häger, Charlotte

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

2017-11-06

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2017-10-27

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2017-06-13

Schumann, Barbara

Befolkningens motståndskraft mot klimatförändringars påverkan på folkhälsan

2017-05-31

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Wilder-Smith, Annelies

ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar

2017-02-21

Domellöf, Magnus

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

2017-02-14

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Domellöf, Magnus

Northpop – Barns hälsa i Västerbotten

2016-12-20

Evander, Magnus

Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus

2016-11-07

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-10-17

Karlsson, Fredrik

Röst och tal efter djup hjärnstimulering för patienter med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor

2016-10-03

Bergström, Cecilia

Självskattad hälsa, upplevelse och livskvalité beträffande kronisk bäckengördelsmärta 10 år efter förlossning.

2016-09-29

Hultin, Magnus

Utveckling av kommunikation, ledarskap och situationsmedvetenhet i interprofessionella team under akuta situationer.

2016-08-24

Hultin, Magnus

PedPreMed: En RCT som jämför tre lika premedicineringar vid barnnarkos.

2016-08-09

Hofer, Anders

Nukleotider - enzymer, syntesvägar och läkemedelsutveckling

2016-07-21

Rocklöv, Joacim

Främjande av lokal forskningskompetens, evidens och åtgärdsplaner för hälsorisker orsakade av ett förändrat klimat i Vietnam och Indonesien

2016-07-21

Lindh, Viveca

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi

2016-05-13

Ringnér, Anders

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

2016-03-22

Hörnsten, Åsa

DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3

2016-03-15

Nyberg, André

Genomförbarhet, tillförlitlighet och klinisk relevans av att utvärdera muskelfunktion bland patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

2016-02-01

Norström, Fredrik

Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten

2015-11-16

Arnberg, Niklas

Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling

2015-11-10

Hii, Yien Ling

Förbättrad forskningskapacitet och kompetens för utveckling av varningssystem för denguefeber

2015-11-02


Sidansvarig: Lena Åminne

Utskriftsversion