Till umu.se
HeadlineImage

Forskningsdatabasen vid Umeå universitet

På denna sida listas alla projekt vid Medicinska fakulteten som lagts in i Forskningsdatabasen.

Ändra sorteringsordning genom att klicka på kolumrubrikerna.

Forskningsprojekt vid fakulteten

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Hurtig, Anna-Karin

Kapacitetstärkande av hälsosystemforskningen för att stödja innovationer och hållbar socioekonomisk utveckling

2018-02-13

Landstedt, Evelina

Hur agerar föreningsaktiva ungdomar tillsammans för att påverka ungas alkoholkonsumtion?

2018-02-08

Rocklöv, Joacim

Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat

2018-02-08

Hurtig, Anna-Karin

Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa

2018-02-08

Mosquera Mendez, Paola

Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige

2018-02-08

Eurenius, Eva

Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?

2018-02-08

Rocklöv, Joacim

Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd

2018-02-07

Hurtig, Anna-Karin

Policy och hälsosystemforskning: att stärka samhällsbaserade hälsosystem

2018-02-07

Eurenius, Eva

Faktorer som bidrar till gynnsam utveckling av socioemotionell förmåga i tidig barndom

2018-02-07

Hurtig, Anna-Karin

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

2017-12-12

Goicolea, Isabel

Stärka ungdomars motståndskraft (resilience) och mentala hälsa i norra Indien

2017-12-12

Ng, Nawi

Orsakssamband och nydanande riskbedömning för personcentrerad prevention och kontroll av hjärtkärlsjukdomar

2017-12-11

Johansson, Klara

Ungdomars psykiska hälsa under högkonjunktur och lågkonjunktur – vilka faktorer har betydelse?

2017-12-08

Sebastian, Miguel

Kan mental hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras?

2017-12-08

Schumann, Barbara

Hälsoeffekter i förhållande till vädertyper i Sverige i kontexten av demografiska och klimatförändringar

2017-11-22

Hurtig, Anna-Karin

Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?

2017-11-21

Höög, Elisabet

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

2017-11-21

Schumann, Barbara

Resilient folkhälsa i samband med storskalig migration som följd av torkan i Östafrika: Kunskapsläge och kunskapsbehov

2017-11-21

Häger, Charlotte

Korsbandsskada i knät – varför får man det, hur ska det behandlas och hur går det senare i livet?

2017-11-06

Häger, Charlotte

Rörelsekontroll efter stroke - kliniska och laboratoriebaserade utfallsmått och i relation till funktionell hjärnavbildning

2017-11-06

Danielson, Patrik

Vad är mekanismerna bakom ärrbildning och vävnadsnedbrytning i kollagenrik vävnad?

2017-10-27

Stenfors, Nikolai

Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitskidåkare och elitorienterare; en 5-årig prospektiv enkätstudie

2017-06-13

Schumann, Barbara

Befolkningens motståndskraft mot klimatförändringars påverkan på folkhälsan

2017-05-31

Ivarsson, Anneli

Registerbaserad forskning om barndomen för livslång hälsa och välfärd

2017-02-27

Wilder-Smith, Annelies

ZikaPLAN – ett latinamerikanskt nätverk för att bekämpa epidemier av smittsamma sjukdomar

2017-02-21

Domellöf, Magnus

Effekter av tidig nutrition på hjärnans utveckling och inlärningsproblem/beteendeproblem hos barn

2017-02-14

Goicolea, Isabel

Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?

2017-02-08

Domellöf, Magnus

Northpop – Barns hälsa i Västerbotten

2016-12-20

Evander, Magnus

Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus

2016-11-07

Stenfors, Nikolai

En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla

2016-10-17


Sidansvarig: Ola Nilsson

Utskriftsversion