HeadlineImage

Forskningens dag

Från 1998 till och med 2015 anordnades Forskningens dag varje år av Medicinska fakultetens informationskommitté. Från 2005 genomfördes dagen i Umeå och på ännu en ort inom Norra sjukvårdsregionen.

Vid Forskningens dag presenterade aktiva umeforskare sina resultat och idéer i ett intressant ämne för allmänheten. Dagen avrundades med en paneldebatt och åhörarna fick tillfälle att ställa frågor. Sedan starten presenterade TV-journalisten och medicine hedersdoktorn Sverker Olofsson de medverkande forskarna och ledde den avslutande debatten.

Redan från första året, 1998, blev arrangemanget en publik framgång och fr.o.m. 2000 dokumenterades det i form av en bok.

Forskningens dag 2006 (prostatacancer) genomfördes också i Sundsvall. Följande år (Odontologisk vetenskap) besöktes Luleå och 2007 (Ögat) var det dags för Lycksele. 2008 års upplaga (Nervsystemet) kunde även ses i Skellefteå, medan Östersund fick besök under våren 2009 (Motion). 2010 (”Mat som medicin”) besöktes Örnsköldsvik, och 2011 gavs ”Depressioner – vanligare än vi vill tro” vid Sunderby sjukhus. 2013 genomfördes Forskningens dag förutom i Umeå även i Härnösand, 24 mars. 2014 hölls Forskningens dag i Umeå och var temat "Infektioner i fokus".


Sidansvarig: Ola Nilsson

Utskriftsversion

Vad frågade han om 2012?

Sverker OlofssonSverker Olofsson, TV-profil och hedersdoktor vid fakulteten sedan 2005, hade sex Umeåforskare på scenen vid Forskningens dag 2012 i Piteå och Umeå. Det handlade om minst två ganska olika sjukdomar med ett gemensamt namn och ett gemensamt symtom.

Läs mer om dessa möten på
särskild sida

Foto: Mikael Lundgren

Kontaktinformation

Ola Nilsson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Medicinska fakultetens kansli, Förvaltningshuset, tornet, plan 7

Kontaktformulär