Till umu.se

Forskaraspiranterna!

Är du intresserad av medicinsk forskning? Är du student på någon av fakultetens följande program: arbetsterapi-, fysioterapi-, läkar-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller tandläkarprogrammet, T1-4/5?

Forskaraspiranterna vid den medicinska fakulteten är för dig som är intresserad av forskning och närmare vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier på fakulteten. Det syftar framförallt till att ge dig en bred inblick i vad medicinsk forskning är i praktiken men kommer även att vara en god grund för fortsatt forskarutbildning. Under två till tre år kommer du att få en möjlighet att delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och framför allt knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Huvuddelen av forskaraspirant-aktiviteten utgörs av projektarbeten kopplade till stipendier där du får möjlighet att arbeta praktiskt i en forskargrupp på heltid under sommaren. Under resten av året är du associerad med forskargruppen och har möjlighet att delta i gruppens arbete. Kontakt med forskargruppen etablerar du på egen hand.

Forskaraspiranterna kommer att vara en sammanhållen grupp med verksamhet även under terminstid. Litteraturkurser, journal-clubs, föreläsningar, kurser och annan verksamhet kommer att erbjudas för att på bästa sätt förbereda dig för framtida forskarstudier.

ANSÖKAN

Låter det här intressant? Då har du som läser på någon av fakultetens ovanstående yrkesprogram nu möjlighet att söka för att bli en forskaraspirant. Maximalt femton studenter kommer att antas per år och du kan vara kvar som aspirant som längst i tre år.

Din ansökan ska innehålla
1. Personligt brev (max en halv A4 sida)
2. CV (max en A4 sida)
3. Rekommendationsbrev från forskningshandledare (som du har etablerat kontakt med själv).
4. Egen beskrivning på svenska av den planerade forskningsuppgiften samt hur denna är tänkt att lösas (en halv A4 sida).

Deadline för nästa ansökningsomgång till Forskaraspiranterna vid den Medicinska fakulteten är 1 mars 2017.

Din kompletta ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2213-16, skickas in elektroniskt (pdf-format) till medel@diarie.umu.se (ange dnr som subject/ärende). Sista ansökningsdag är 2017-03-01.


Sidansvarig: Kristina Lejon

Utskriftsversion

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ansvariga för forskaraspiranterna är professor Sven Carlsson och docent Kristina Lejon. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Du kan läsa mer i denna broschyr!

Klicka här om du vill veta mer om Elin Kindstedt och hennes väg från grundutbildnings-student till forskaraspirant och sedan forskarstuderande.

Kristina Lejon

Kristina Lejon
Klinisk mikrobiologi Immunologi
901 85 Umeå 

Besöksadress
By 6C-112 (2tr)

Tel:  090-785 3576

Kontaktformulär

Sven Carlsson

Umeå universitet
Medicinsk kemi och biofysik
901 87 Umeå 

Besöksadress
Kemihuset, hus K, plan 6

Tel:  090-786 67 43

Fax:  090-786 97 95

Kontaktformulär

Translationell forskning

Här kan du läsa om medicinska fakultetens satsning på translationell forskning.