Forskaraspiranterna!

Är du intresserad av medicinsk forskning och student på någon av dessa program: arbetsterapi-, fysioterapi-, läkar-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller tandläkarprogrammet, T1-4/5?

Forskaraspiranterna vid Medicinska fakulteten är för dig som vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier på fakulteten. Det syftar framförallt till att ge dig en bred inblick i vad medicinsk forskning är i praktiken, men kommer även att vara en god grund för fortsatt forskarutbildning. Under två till tre år kommer du att få en möjlighet att delta i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och framför allt knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Huvuddelen av forskaraspirant-aktiviteten utgörs av projektarbeten kopplade till stipendier där du får möjlighet att arbeta praktiskt i en forskargrupp på heltid under sommaren. Under resten av året är du associerad med forskargruppen och har möjlighet att delta i gruppens arbete. Kontakt med forskargruppen etablerar du på egen hand.

Forskaraspiranterna kommer att vara en sammanhållen grupp med verksamhet även under terminstid. Litteraturkurser, journal-clubs, föreläsningar, kurser och annan verksamhet kommer att erbjudas för att på bästa sätt förbereda dig för framtida forskarstudier.

Informationsfilm från 2017 nedan: (Notera att ansvariga personer för Forskaraspiranterna är fr.o.m. hösten 2017 Pernilla Wikström och Constantin Urban).

ANSÖKAN

Låter det här intressant? Då har du som läser på någon av fakultetens ovanstående yrkesprogram nu möjlighet att söka för att bli en forskaraspirant. Maximalt femton studenter kommer att antas per år och du kan vara kvar som aspirant som längst i tre år.

Din ansökan ska innehålla
1. Personligt brev (max en halv A4 sida)
2. CV (max en A4 sida)
3. Rekommendationsbrev från forskningshandledare (som du har etablerat kontakt med själv).
4. Egen beskrivning på svenska av den planerade forskningsuppgiften samt hur denna är tänkt att lösas (en halv A4 sida).

2018 års ansökningsomgång till Forskaraspiranterna är öppen från 15 januari till 1 mars.

Din kompletta ansökan, märkt med dnr FS 2.1.6-2198-17, skickas in elektroniskt i pdf-format, till medel@diarie.umu.se (ange dnr som subject/ärende).


Sidansvarig: Ola Nilsson

Utskriftsversion