Till umu.se
Publikationsdatabasen kan inte nås.

Prova söka publikationer direkt på http://umu.diva-portal.org/

Sidansvarig: Mattias Grundström Mitz
2014-02-20

Utskriftsversion

Så hittar du en viss avhandling

Avhandlingar från och med 2003 är ofta elektroniskt publicerade, vilket innebär att de är sökbara i DIVA. Där kan hela eller delar av avhandlingen hämtas i pdf-format.

När det gäller tryckta avhandlingar brukar institutionen ha exemplar till försäljning. Vanligen har även författaren exemplar. Sök på författarnamnet via "Sök personal" i sidhuvudet. Landets alla universitetsbibliotek får också våra avhandlingar.

Relaterad information

DIVA

Universitetsbiblioteket